W tym roku Rada Powiatu Tarnogórskiego przyjęła zasady i procedury, które będą obowiązywały w kolejnych edycjach budżetu partycypacyjnego. Ma to na celu przede wszystkim skrócenie czasu przygotowawczego każdej przyszłej edycji budżetu.

W efekcie powyższego Zarząd Powiatu Tarnogórskiego corocznie podejmie decyzję o przeprowadzeniu budżetu partycypacyjnego oraz wskaże wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Jeśli tak się stanie, zostanie ustalony harmonogram jego wdrażania, zawierający między innymi czas na: akcje promocyjną, składanie projektów, procedurę odwoławczą, głosowanie społeczne oraz ogłoszenie wyników.

Najkorzystniejszą zmianą w odniesieniu do poprzednich edycji budżetu jest to, że propozycję projektu będzie mógł zgłosić każdy mieszkaniec Powiatu oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Co więcej każdy mieszkaniec Powiatu będzie mógł wziąć udział w głosowaniu społecznym!

Ważne jest, aby projekty składać na formularzu (wraz z listą poparcia), który będzie udostępniony na stronie internetowej budżetu partycypacyjnego oraz w kancelarii Starostwa. Ponadto autorom projektów, którzy nie zostali zakwalifikowani do głosowania będzie przysługiwało złożenie zażalenia na wynik oceny, które zostanie ponownie rozpatrzone przez komisję opiniującą projekty.

Więcej informacji znajduje się w zakładce KROK PO KROKU.