W dniu wczorajszym upłynął termin składania projektów do Budżetu partycypacyjnego. W związku z powyższym publikujemy pełną listę złożonych wniosków:

 1. A ja już mam…miejsce parkingowe, lokalizacja: Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51, koszt szacunkowy projektu: 220 000 zł.
 2. Aktywna Wieszowa – strefy rekreacji, lokalizacja: gmina Zbrosławice, modernizacja Parku przy ul. Powstańców oraz terenu przyszkolnego, teren przyszkolny, Wieszowa, ul. Bytomska 62 oraz teren parkowy, Wieszowa, ul. Powstańców, koszt szacunkowy: 219 725,73 zł.
 3. Bezpieczne przejścia dla pieszych przy tarnogórskich szkołach, lokalizacja: Tarnowskie Góry, ul. Janasa, ul. Wyszyńskiego, ul. Opolska, koszt szacunkowy 219 900 zł.
 4. Bezpieczne przejście dla pieszych na Osadzie Jana, lokalizacja: Tarnowskie Góry – Osada Jana, koszt szacunkowy: 55 000zł.
 5. Bezpieczniej na drodze, lokalizacja: Ożarowice, sołectwo Zendek, koszt szacunkowy 178 000 zł.
 6. Bezpieczny pieszy – remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych 3275S ul. Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S ul. Oświęcimskiej w Zbrosławicach, lokalizacja: gmina Zbrosławice, koszt szacunkowy: 205 000 zł.
 7. Budowa chodnika od przystanku do mostu autostrady A1 wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Świętoszowice, lokalizacja:  Świętoszowice, ul. Mikulczycka, gmina Zbrosławice, koszt szacunkowy: 120 000 zł.
 8. Budowa parkingów rowerowych nad jeziorem Chechło-Nakło, lokalizacja: wokół drogi okalającej jezioro Chechło-Nakło (ul. Rekreacyjna), gmina Świerklaniec, koszt szacunkowy: 215 000 zł.
 9. Budowa stanicy rowerowej w Luboczu przy drodze powiatowej nr 2352S, lokalizacja: Kalety Lubocz, koszt szacunkowy 35 000 zł.
 10. Czas na teatr, lokalizacja: Tarnowskie Góry, siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, koszt szacunkowy 14 000 zł.
 11. Dyskusyjny klub filmowy, lokalizacja: Galeria sztuki „Inny Śląsk”, szacunkowy: 7 000 zł.
 12. Kontynuacja remontu drogi nr 2352S z poboczem, lokalizacja: droga nr 2352S Mikołeska –Boruszowice, koszt szacunkowy: 180 000 zł.
 13. Na kole po książkę, lokalizacja: Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach, Filia Biblioteki w Łubiu, Filia Biblioteki w Miedarach, Filia Biblioteki w Wieszowie, Filia Biblioteki w Ziemięcicach, gmina Zbrosławice, koszt szacunkowy 30 000 zł.
 14. Nowy i bezpieczny chodnik wiodący nad Zalew w Pniowcu, lokalizacja: Tarnowskie Góry – Pniowiec, koszt szacunkowy: 220 000 zł.
 15. Pielęgnacja neurorozwojowa niemowlęcia i małego dziecka – warsztaty, lokalizacja: Tarnowskie Góry, koszt szacunkowy: 20 910 zł.
 16. Razem Bezpieczniej – wykonanie dokumentacji budowy ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 3253S wraz z wykonaniem odcinka 300mb, lokalizacja: droga powiatowa nr 3253S, gmina Miasteczko Śląskie, koszt szacunkowy: 180 000 zł.
 17. Remont chodnika w ciągu ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką w Radzionkowie, lokalizacja: Radzionków, koszt szacunkowy: 220 000 zł.
 18. Remont chodnika w ciągu ul. Kużaja w Radzionkowie od skrzyżowania z ul. Nieznanego Żołnierz do przedszkola nr 4 (Bajka), lokalizacja: Radzionków, koszt szacunkowy: 220 000 zł.
 19. Remont drogi, lokalizacja: Radzionków, koszt szacunkowy: brak.
 20. Sensoryczny plac zabaw i ogród dla dzieci z autyzmem, lokalizacja: teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, koszt szacunkowy: 220 000 zł.
 21. Wykonanie chodnika wydłuż ulicy Grzybowej, lokalizacja: Sowice, ul. Grzybowa, koszt szacunkowy: 200 000 zł.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem wdrożenia Budżetu partycypacyjnego rozpoczynamy ich weryfikację pod względem formalnym i merytorycznym. O wynikach poinformujemy wkrótce.