W bieżącej edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańcy powiatu tarnogórskiego zgłosili 24 projekty, które zgodnie z przyjętym podziałem zostały podzielone na dwie grupy, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę.

Wszystkie zgłoszone projekty zostały sprawdzone pod względem prawidłowości wypełnienia złożonego formularza oraz zgodności zgłoszonych zadań z kompetencjami Powiatu. Ponadto przeanalizowano czy proponowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz planami zagospodarowania przestrzennego, także czy jego realizacja jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego.

Ważnym etapem była weryfikacja sprawdzająca czy propozycje mieszkańców są wykonalne technicznie, również biorąc pod uwagę własność nieruchomości i koszty projektu.

Komisja opiniująca złożone projekty obradowała w dniach 8-9 września oraz 29 września rozpatrując zażalenia wnioskodawców. Poniżej przedstawiamy ustalenia komisji.

Projekty zostały podzielone alfabetycznie w zależności od miejsca ich realizacji.

Projekty zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego na 2021 rok z gmin: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice. Kwota środków finansowych możliwa do pozyskania: 220 000 zł.

NrNazwa projektuSzczegóły projektuWynik weryfikacjiUzasadnienie
1A może by tak zbudować drogę rowerową bez wycinania drzew?lokalizacja: Tarnowskie Góry, koszt szacunkowy: 220 000 złodrzuconyprojekt koliduje z inwestycji pn.: „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budowa infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskich Górach” realizowaną przez Urząd Miasta Tarnowskie Góry
2.Aktywna Wieszowa – strefy rekreacjilokalizacja: Wieszowa w gminie Zbrosławice, koszt szacunkowy: 219 725,73 złodrzuconyzgłoszony projekt ma zostać zrealizowany na nieruchomości stanowiącej własność gminy
3.Bezpieczna ścieżka zdrowia w Dolinie Dramylokalizacja: Kamieniec – Karchowice w gminie Zbrosławice, koszt szacunkowy: 220 000 złodrzuconyzgłoszony projekt ma zostać zrealizowany na nieruchomości stanowiącej własność gminy
4.Bezpieczne przejścia dla pieszych przy szkołach- projekt 2.0lokalizacja: Tarnowskie Góry, koszt szacunkowy: 219 900 złprzyjętyprojekt spełnia wymogi formalne i merytoryczne
5.Budowa chodnika od przystanku autobusowego przy przedszkolu do siedziby OSP wzdłuż drogi powiatowej w m. Świętoszowicelokalizacja: Świętoszowice w gminie Zbrosławice, koszt szacunkowy: 220 000 złodrzuconykoszt opracowania dokumentacji projektowej przekracza kwotę środków finansowych przeznaczonych na budżet partycypacyjny
6.Budowa chodnika i drogi rowerowej od ronda Telegrafistów w Radzionkowie wzdłuż ulicy Knosały i Radzionkowskiej w Bobrownikach do ulicy Karolalokalizacja: Radzionków, koszt szacunkowy: brakodrzuconyprojekt nie spełnia wymogów formalnych
7.Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Radzionkowielokalizacja: Radzionków, koszt szacunkowy: 50 909,90 złodrzuconyzgłoszony projekt ma zostać zrealizowany na nieruchomości stanowiącej własność gminy
8.Nowoczesny plac zabaw w parku w Świerklańculokalizacja: Świerklaniec, koszt szacunkowy: 215 000 złodrzuconyzgłoszony projekt ma zostać zrealizowany na nieruchomości stanowiącej własność gminy
9.Nowy i bezpieczny chodnik wiodący nad zalew w Pniowculokalizacja: Tarnowskie Góry – Pniowiec, koszt szacunkowy: 220 000 złodrzuconychodnik nie widniej w ewidencji Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, realizacja projektu wymaga poszerzenia pasa drogowego na sąsiednie działki, których właścicielem nie jest powiat, koszt budowy chodnika przekracza kwotę środków finansowych przeznaczonych na budżet partycypacyjny
10.Ogólnorozwojowa ścieżka zdrowialokalizacja: Czekanów w gminie Zbrosławice, koszt szacunkowy: 80 000 złodrzuconyzgłoszony projekt ma zostać zrealizowany na nieruchomości stanowiącej własność gminy
11.Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni odcinka drogi powiatowej 3223Slokalizacja: Karchowice (droga Wygiełzów-Przezchlebie) w gminie Zbrosławice, koszt szacunkowy: 220 000 złprzyjętyprojekt spełnia wymogi formalnie i merytoryczne
12.Remont chodnika w ciągu ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką w Radzionkowielokalizacja: Radzionków, koszt szacunkowy: 220 000 złprzyjętyprojekt spełnia wymogi formalnie i merytoryczne
13.Rewitalizacja Parku Piny poprzez wykonanie podstawowych działań ukierunkowanych na przywrócenie walorów parkowych i rekreacyjnychlokalizacja: Tarnowskie Góry, koszt szacunkowy: 220 000 złodrzuconyzgłoszony projekt ma zostać zrealizowany na nieruchomości stanowiącej własność gminy
14.Sensoryczny plac zabaw i ogród dla dzieci z autyzmemlokalizacja: Tarnowskie Góry, koszt szacunkowy: 220 000 złprzyjętyprojekt spełnia wymogi formalnie i merytoryczne
15.Srebrne miasto i jego mieszkańcy – ilustrowany przewodnik z elementami gry miejskiej,lokalizacja: powiat tarnogórski, koszt szacunkowy: 8 425,50 złprzyjętyprojekt spełnia wymogi formalnie i merytoryczne
16.Strefa Aktywnej rekreacji w Parku Piny  lokalizacja: Tarnowskie Góry, koszt szacunkowy: 25 953 złodrzuconyzgłoszony projekt ma zostać zrealizowany na nieruchomości stanowiącej własność gminy

Projekty zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego na 2021 rok z gmin: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn. Kwota środków finansowych możliwa do pozyskania: 180 000 zł.

NrNazwa projektuSzczegóły projektuWynik weryfikacjiUzasadnienie
1.Bezpieczniej na drodzelokalizacja: sołectwo Zendek w gminie Ożarowice, koszt szacunkowy: 178 000 złodrzuconyna wskazanym odcinku drogi powiatowej jest aktualnie realizowane zadanie inwestycyjne
2.Ciekawostki przyrodnicze powiatu tarnogórskiego. Tablice informacyjne na terenie Miasta Kalety-Leśnego Zakątka Śląskalokalizacja: Kalety, koszt szacunkowy: 36 000 złprzyjętyprojekt spełnia wymogi formalne i merytoryczne
3.Gościu, siądź pod mym liściem- montaż obiektów małej architektury parkowej w Brynku wraz z remontem ogrodzenia ogrodu botanicznegolokalizacja: Brynek w gminie Tworóg, koszt szacunkowy: 120 000 złprzyjętyprojekt spełnia wymogi formalnie i merytoryczne
4.Kolejny etap remontu drogi powiatowej nr 3235S kl. Glokalizacja: Tworóg,
ul. Kotowska do Krupskiego Młyna, ul. Główna,
koszt szacunkowy: 180 000 zł
przyjętyprojekt spełnia wymogi formalnie i merytoryczne
5.Profilaktyczne szczepienie 220 dziewczynek w wieku 9-14 lat przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Kaletachlokalizacja: Kalety,  koszt szacunkowy: 180 000 złprzyjętyprojekt spełnia wymogi formalnie i merytoryczne
6.Prosta droga do cywilizacji – remont drogi powiatowej 2352S (ul. Mickiewicza)lokalizacja: Kalety, koszt szacunkowy: 180 000 złodrzuconydroga posiada nawierzchnie gruntową, realizacja projektu wymaga poszerzenia pasa drogowego na sąsiednie działki, których właścicielem nie jest powiat, koszt realizacji zadania tj.: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem przekracza kwotę środków finansowych przeznaczonych na budżet partycypacyjny
7.Remont chodnika przy ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim,lokalizacja: Miasteczko Śląskie, koszt szacunkowy: 40 000 zł  wycofany 
8.Wspierajmy nasze dzieci – bezpieczny powrót do domu- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa odcinka 280mb chodnikalokalizacja: droga powiatowa nr 3256S- od skrzyżowania z ulicą Borową do skrzyżowania z ulicą Grobla, gmina Miasteczko Śląskie, koszt szacunkowy: 180 000 złodrzuconyrealizacja projektu wymaga poszerzenia pasa drogowego na sąsiednie działki, których właścicielem nie jest powiat, koszt realizacji zadania tj.: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem, przebudowa istniejącej infrastruktury przekracza kwotę środków finansowych przeznaczonych na budżet partycypacyjny