W dniu 21 sierpnia ww. Komisja zweryfikowała pozytywnie 14 z 21 projektów złożonych w ramach tegorocznej edycji Budżetu.

Autorzy projektów, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane przez Komisję mają możliwości złożenia zażalenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wyników. Szczegóły dotyczące zasad składania zażaleń są określone w uchwale nr VII/94/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 maja 2019 roku, udostępnionej w zakładce Dokumenty.

Poniżej przedstawiamy projekty zarekomendowane przez Komisję do wpisania do ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie społeczne :

 1. A ja już mam…miejsce parkingowe.
 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych przy tarnogórskich szkołach.
 3. Bezpieczniej na drodze.
 4. Bezpieczny pieszy – remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych 3275S ul. Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S ul. Oświęcimskiej w Zbrosławicach.
 5. Budowa chodnika od przystanku do mostu autostrady A1 wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Świętoszowice.
 6. Czas na teatr.
 7. Kontynuacja remontu drogi nr 2352S z poboczem.
 8. Nowy i bezpieczny chodnik wiodący nad Zalew w Pniowcu.
 9. Pielęgnacja neurorozwojowa niemowlęcia i małego dziecka – warsztaty.
 10. Razem Bezpieczniej – wykonanie dokumentacji budowy ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 3253S wraz z wykonaniem odcinka 300mb.
 11. Remont chodnika w ciągu ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką w Radzionkowie.
 12. Remont chodnika w ciągu ul. Kużaja w Radzionkowie od skrzyżowania z ul. Nieznanego Żołnierz do przedszkola nr 4 (Bajka).
 13. Sensoryczny plac zabaw i ogród dla dzieci z autyzmem.
 14. Wykonanie chodnika wydłuż ulicy Grzybowej.

Zgodnie przyjętymi zasadami po zakończeniu procedury odwoławczej Zarząd Powiatu Tarnogórskiego zatwierdzi ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie społeczne i w dniach od 16 do 30 września będzie można głosować na wybrany projekt.