Uprzejmie informujemy, że w III edycji budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok w głosowaniu internetowym łącznie oddano 3 076 głosów, w tym: 2 863 głosów ważnych i 213 głosów nieważnych.
W związku z tym, że kwota ogólna budżetu Powiatu, której dotyczy budżet partycypacyjny na rok 2019 została podzielona na pule obejmujące dwie grupy gmin Powiatu tj. 180 000 zł dla gminy z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców (Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn) oraz 220 000 zł dla gminy z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców (Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice) w tegorocznej edycji wygrały dwa projekty:

  1. „Bezpieczniej na drodze” zgłoszony przez pana Kazimierza Głogowskiego – sołtysa Zendka z gminy Ożarowice
    oraz
  2. „ABC – aktywności, zdrowia i relaksu etap I” zgłoszony przez Stowarzyszenie „Na zdrowie!” z gminy Tarnowskie Góry.

W dniu 15 października br. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podjął uchwałę nr 329/1440/2018 zatwierdzającą ostatecznie do realizacji zwycięskie projekty.

Poniżej przedstawiamy zestawienie oddanych głosów na każdy projekt z podziałem na głosy ważne i nieważne.

 

Wyniki głosowania na projekt zgłoszony dla gmin z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców

LP.

NAZWA PROJEKTU

LOKALIZACJA PROJEKTU

SZACUNKOWY KOSZT

GŁOSY ODDANE

GŁOSY WAŻNE

GŁOSY NIEWAŻNE

1.

Bezpieczniej na drodze”

Gmina Ożarowice

178 000zł

488

463

25

 

Wyniki głosowania na projekty zgłoszone dla gmin z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców

LP.

NAZWA PROJEKTU

LOKALIZACJA PROJEKTU

SZACUNKOWY KOSZT

GŁOSY ODDANE

GŁOSY WAŻNE

GŁOSY NIEWAŻNE

1.

ABC – aktywności, zdrowia i relaksu – etap I”

Gmina Tarnowskie Góry,

220 000zł

1 063

973

90

2.

Rewitalizacja traktu pieszego Rybna Opatowice”

Gmina

Tarnowskie Góry

200 000zł

632

592

40

3.

Sensoryczny plac zabaw dla dzieci
z autyzmem”

Gmina

Tarnowskie Góry

150 000zł

366

351

15

4.

Remont chodnika w ciągu ul. ks. dr. J. Knosały od skrzyżowania
z ul. Norwida do skrzyżowania
z ul. Św. Wojciecha”

Gmina Radzionków

220 000zł

288

279

9

5.

Skaning Głębokiej Sztolni Fryderyk
w Tarnowskich Górach”

Gmina

Tarnowskie Góry

97 850zł

239

205

34