Informujemy, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci oświetlenia alejek parkowych w Nakle Śląskim w rejonie ulicy Parkowej” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: Zakład Instalacji Elektrycznych „CAGRO” Sp. z o.o. z Radzionkowa, który zaoferował: cenę: 244 632,77 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 29 marca 2019 roku.