11 czerwca (w piątek ) o północy minął termin składania propozycji projektów w ramach VI edycji tego przedsięwzięcia. W tym roku zgłosiliście Państwo 15 projektów, które zostały przekazane do weryfikacji.

Pracujemy nad Państwa propozycjami projektów zgłoszonych w ramach tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego.

Weryfikacja projektów przez wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach potrwa do 02 sierpnia, kiedy to komisja opiniująca ustali ostateczną listę projektów do głosowania.

W ciągu 5 dotychczasowych edycji zgłosiliście Państwo aż 95 projektów, z czego zrealizowano jako zwycięskie 8 z nich. Zapraszamy do śledzenia naszej strony https://budzetpartycypacyjny.tarnogorski.pl