Wnioskodawca: Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń” w Tarnowskich Górach

Lokalizacja projektu: teren Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach, gmina Tarnowskie Góry

Szacunkowy koszt projektu: 220 000 zł

Opis projektu:

Sensoryczny plac zabaw i ogród przeznaczony będzie głównie dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami rozwoju. Celem realizacji projektu jest stworzenie w naszym mieści przestrzeni o dużej wartości dydaktycznej i poznawczej, pozwalającej na prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnoprawnych.

O dobry rozwój fizyczny i umysłowy należy zadbać już od najmłodszych lat. Ułatwi to przebywanie na placu zabaw, który zostałby w efekcie realizacji projektu wyposażony w przyrządy do stymulacji sensorycznej. Korzystanie z takich urządzeń jest szczególnie korzystne dla dzieci ze spektrum autyzmu, ale także dla dzieci zdrowych będzie stanowiło bezpieczniejszą i atrakcyjniejszą alternatywę od placu zabaw w parku miejskim, ze względu na odpowiednio dobrane wyposażenie oraz brak starszych użytkowników.

W skład placu zabaw wejdą urządzenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, które aktywizują małą i dużą motorykę, przygotowują do sprawniejszego funkcjonowania w przyszłości, a jednocześnie integrują całą rodzinę, która może korzystać z atrakcji razem z dziećmi. Oprócz huśtawek na placu zabaw znalazłyby się urządzenia takie, jak eko –memory, koło optyczne, tablica magnetyczna z kulodronem, panel sensoryczny, ściana do pisania, głuchy telefon, huśtawka i karuzela dla dzieci niepełnosprawnych, huśtawka typu „gniazdo”, domek ze zjeżdżalnią, piaskownica dla dzieci na wózkach inwalidzkich.

Urządzenia te wspomagają rozwój zmysłów, co jest szczególnie istotne dla dzieci ze spektrum autyzmu. Przydatne byłoby również zainstalowanie ławeczek dla rodziców.

Teren będzie miejscem wypoczynku i wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi potrzebami. Każdy zakątek ogrodu ma pobudzać inne zmysły i wspomagać rozwój dzieci. Będą wydzielone zakątki ogrodu: ogród zapachu, dźwięku, dotyku, barw oraz ścieżka sensoryczna. Korzystanie z ogrodu zapobiegnie występowaniu i pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka.

Rehabilitacja, zabawa i integracja nie powinna odbywać się tylko w zamkniętych pomieszczeniach, ale również w otoczeniu przyrody, wśród kwiatów, kolorów i zapachów. Realizacja zadania pozwoli:

  • poprawić jakość życia i warunki funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie pierwszego na terenie powiatu, wyposażonego w specjalistyczne urządzenia, atrakcyjnego miejsca, dostosowanego do ich specyficznych potrze i sprzyjającego ich rozwojowi i rewalidacji,
  • zaspokoić potrzeby rodziców posiadających dzieci niepełnosprawne, zminimalizować ich poczucie osamotnienia w problemie, stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, czy dzielenia się wsparciem emocjonalnym, dać poczucie, że ich problemy są dostrzegane i ważne dla lokalnego środowiska,
  • podnieść walory estetyczne oraz prestiż Tarnowskich Gór, jako miasta otwartego na potrzeby osób niepełnosprawnych,
  • stworzyć bezpieczne, ogólnodostępne miejsce do zabaw i integracji, ale przede wszystkim sprzyjające szeroko rozumianej terapii i usprawnieniu.

Nowatorski i pierwszy tego rodzaju obiekt w powiecie będzie przeznaczony nie tylko dla podopiecznych naszego stowarzyszeni, ale dla wszystkich dzieci z terenu powiatu tarnogórskiego, zarówno zdrowych jak i  posiadających równego rodzaju niepełnosprawności.