Rewitalizacja traktu pieszego Rybna Opatowice

Tytuł projektu: „Rewitalizacja traktu pieszego Rybna Opatowice”
Wnioskodawca: Adrian Wolnik, Grzegorz Leksy
Lokalizacja projektu: ul. Starowapienna (od posesji 36 do ul. Tuwima) oraz cała ul. Starotarnowicka)
Szacunkowy koszt projektu: 200 000 zł

Opis projektu:

Projekt obejmować powinien:

  • utwardzenie pobocza wzdłuż ul. Starowapiennej, co umożliwi połączenie z istniejącymi chodnikami na ul. Starowapiennej oraz ul. Pastuszki,
  • utwardzenie pobocza wzdłuż ul Starotarnowickiej co umożliwi połączenie z chodnikiem na ul. Pastuszki oraz ul. Wiejskiej jak również z utwardzonym poboczem na ul. Janasa.

Projekt jest potrzebny ponieważ obecnie nie ma chodnika, a piesi muszą poruszać się po jezdni. Stwarza to zagrożenie, gdyż ruch samochodowy jest bardzo duży.
Projekt będzie służył mieszkańcom Dzielnicy Rybna i Opatowice.