Wnioskodawca: Grzegorz Szeremeta

Lokalizacja projektu: chodnik w ciągu ulicy Długiej od skrzyżowania z ulicą Śródmiejską do skrzyżowania z ulicą Danielecką w Radzionkowie, gmina Radzionków

Szacunkowy koszt projektu: 220 000 zł

Opis projektu:

Remont chodnika w ciągu ww. ulic powinien obejmować po stronie istniejącego chodnika wyminę zniszczonej nawierzchni w sposób umożliwiający wydzielenie ciągu pieszo-rowerowego w ramach istniejącego ciągu. Wyremontowany w ten sposób chodnik będzie znakomitym połączeniem i kontynuacją istniejącej drogi rowerowej w ul. Unii Europejskiej oraz nowej obwodnicy łączącej ul. Unii Europejskiej z ul. Knosały, wzdłuż której planowana jest również budowa chodnika. Całość połączy planowany ciąg pieszo-rowerowy z Radzionkowa do Tarnowskich Gór.

Przedmiotowa infrastruktura znajduje się w fatalnym stanie technicznym. Jej użytkowanie może skutkować w skrajnych przypadkach narażeniem zdrowia społeczności użytkującej ww. chodnik. Remont z zastosowaniem rozwiązań materiałowych oraz dostosowaniem ciągu dla potrzeb pieszo-rowerowego dodatkowo poprawi bezpieczeństwo oraz uatrakcyjni możliwość poruszania się mieszkańców w obrębie miasta oraz skomunikuje ze ścieżkami rowerowym prowadzącymi poza granice miasta.

Realizacja projektu posłuży mieszkańcom Radzionkowa oraz miast ościennych (Bytom, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Świerklaniec). Na tym ciągu usytuowany jest również przystanek komunikacji metropolitalnej, z którego korzystają mieszkańcy północno- zachodniej części miasta.