Remont chodnika w ciągu ul. ks. dr. J. Knosały od skrzyżowania z ul. Norwida do skrzyżowania z ul. św. Wojciecha

Tytuł projektu: „Remont chodnika w ciągu ul. ks. dr. J. Knosały od skrzyżowania z ul. Norwida do skrzyżowania z ul. św. Wojciecha”
Wnioskodawca: Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne
Lokalizacja projektu: Radzionków
Szacunkowy koszt projektu: 220 000 zł

Opis projektu:

Projekt obejmuje wymianę nawierzchni chodnika w ciągu ul. ks. dr J. Knosały od skrzyżowania z ul. z Norwida do skrzyżowania z ul. św. Wojciecha. Obecna nawierzchnia asfaltowa posiada liczne nierówności, ubytki i załamania. Po opadach atmosferycznych tworzą się kałuże, co znacznie utrudnia pokonywanie przedmiotowego odcinka. Projekt zakłada wymianę nawierzchni na kostkę betonową wraz z wymianą krawężników w celu usunięcia barier architektonicznych (przy przejściach dla pieszych).
Chodnik stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla osób przemieszczających się w kierunku kościoła, bezpośrednio usytuowanej przy ul. ks. dr. J. Knosały, szkoły podstawowej nr 1, poczty głównej oraz osób korzystających z komunikacji miejskiej. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo i komfort codziennym użytkownikom chodnika tj. mieszkańcom powiatu, Radzionkowa z czego najliczniejszą grupą użytkowników stanowią osoby starsze oraz rodzice z małymi dziećmi.