W miesiącu grudniu 2020 roku została wykonana dokumentacja projektowa dla zwycięskiego projektu złożonego przez Fundację na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” pn.: „Razem Bezpieczniej – wykonanie dokumentacji budowy ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 3253S wraz z wykonaniem odcinka 300mb” .

Wykonanie dokumentacji projektowej było możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z gminy Miasteczko Śląskie. Z uwagi bowiem na rozstrzygnięcie przetargowe koszt jej wykonania okazał się wyższy niż zagwarantowana pula środków w budżecie partycypacyjnym, gdzie zabezpieczono kwotę 180 000 zł.

Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł 215 000 zł.

Aby przystąpić do dalszych prac, które nie są już jednak objęte środkami z budżetu partycypacyjnego, Powiat Tarnogórski musi uzyskać zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), bez której nie będzie możliwe rozpoczęcie inwestycji.

Dziękujemy bardzo gminie Miasteczko Śląskie za owocną współpracę z Zarządem Powiatu Tarnogórskiego, dzięki której Powiat może nadal realizować tak ważne i oczekiwane przez społeczność gminy zadania.