W dniu 16 kwietnia 2019 roku odbył się uroczysty odbiór robót związanych z wykonaniem projektu pn.: „Budowa sieci oświetlenia alejek parkowych w Nakle Śląskim w rejonie ulicy Parkowej”, który został zgłoszony przez Jarosława Wasążnika – Przewodniczącego Rady Gminy Świerklaniec.

W budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok przeznaczono na jego realizację kwotę 250 000 zł , a jego wykonawcą był Zakład Instalacji Elektrycznych „CAGRO” Sp. z o.o. z Radzionkowa.

Celem zgłoszonego projektu było przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z parku i umożliwienie aktywność mieszkańców po zmroku na terenie zabytkowego parku w Nakle Śląskim. Wiązało się to w szczególności z wykonaniem: demontażu istniejących słupów oświetleniowych, budową zestawu pomiarowo-sterującego, sieci kablowej oświetlenia oraz montażem nowych lamp parkowych. Wszystkie ww. etapy realizacji zadania zostały wykonane w oparciu o dokumentację projektową, przedmiary robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

W efekcie końcowym nowe oświetlenie doskonale wpasowało się w charakter dziewiętnastowiecznego  pałacu hrabiów Henckel von Donnersmarck, w którym obecnie mieści się siedziba Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, prowadzące działalność kulturową i wystawienniczą.

Dziękując za udział mieszkańców w II edycji budżetu partycypacyjnego prezentujemy końcowy efekt realizacji zwycięskiego projektu.