1. Bezpieczne przejścia dla pieszych przy szkołach – projekt 2.0
 2. Ciekawostki przyrodnicze powiatu tarnogórskiego. Tablice informacyjne na terenie Miasta Kalety-Leśnego Zakątka Śląska
 3. Gościu, siądź pod mym liściem- montaż obiektów małej architektury parkowej w Brynku wraz z remontem ogrodzenia ogrodu botanicznego
 4. Kolejny etap remontu drogi powiatowej na 3235S kl. G
 5. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni odcinka drogi powiatowej 3223
 6. Profilaktyczne szczepienie 220 dziewczynek w wieku 9-14 lat przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Kaletach
 7. Remont chodnika w ciągu ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką w Radzionkowie
 8. Sensoryczny plac zabaw i ogród dla dzieci z autyzmem
 9. Srebrne miasto i jego mieszkańcy – ilustrowany przewodnik z elementami gry miejskiej

Tytuł projektu: Ciekawostki przyrodnicze powiat tarnogórskiego. Tablice informacyjne na terenie Miasta Kalety – Leśnego Zakątka Śląska

Wnioskodawca: Eugeniusz Ptak
Lokalizacja projektu: teren Miasta Kalety
Szacunkowy koszt projektu: 36 000 zł

Opis projektu:

Projekt będzie polegał na zamontowaniu sześciu tablic informacyjnych w formie witaczy na terenie Miasta Kalety z opisami najciekawszych miejsc przyrodniczych, które warto w Kaletach zobaczyć.

Tablice usytuowane zostaną przy drogach powiatowych i swoim opisem obejmą takie ciekawostki jak; użytek ekologiczny – łąkę trzęślicową, ostoję ptactwa wodnego przy zbiorniku wodnym w Zielonej, długowieczny cis Donersmarcka oraz Gminę Kalety, jako Miasto otoczone ze wszystkich stron lasami, które stanowią ponad 80% jej terenu – 3 szt. Tablice informacyjne będą ciekawym dodatkiem do prężnie rozwijającej się turystyki rowerowej w Mieście Kalety, które to zostało odznaczone po raz piąty tytułem „Gmina Przyjazna Rowerzystom”.

Główną potrzebą realizacji tego projektu jest wzrost zainteresowania mieszkańców powiatu tarnogórskiego turystyką rowerową, która daje możliwość docenienia walorów lokalnego środowiska naturalnego. Aby turyści mogli trafić do najciekawszych i najpiękniejszych przyrodniczo miejsc konieczne jest oznakowanie tych lokalizacji. Poprawa infrastruktury rowerowej poprzez oznakowanie miejsc wartych odwiedzenia przyczyni się także do rozwoju wyciszonej turystyki weekendowej w powiecie tarnogórskim. Wpisuje się to w cele strategii rozwój turystyki Powiatu Tarnogórskiego, czyli powiecie tarnogórskim. Wpisuje się to w cele strategii rozwoju turystyki Powiatu Tarnogórskiego, czyli m.in. pozyskiwanie nowych turystów z miast aglomeracji oraz eksponowanie walorów środowiska przyrodniczego. Ponadto projekt przyczyni się do identyfikacji powiatu tarnogórskiego, jako miejsca ciekawego i bogatego w walory przyrodnicze oraz pomoże zerwać ze stereotypem terenu przemysłowego.

Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom powiatu tarnogórskiego – uczestnikom wycieczek rowerowych na terenie Miasta Kalety. Tablice będą pomocne również potencjalnym turystom spoza powiatu, którzy odwiedzą nasze tereny celem poznania zasobów bogactwa przyrodniczego. Wzbogaca również zasoby infrastruktury turystycznej w powiecie tarnogórskim. Wzrost ruchu turystycznego w powiecie przyczynia się również do powstawania nowych podmiotów gospodarczych na rzecz turystów odwiedzających nasz rejon.

Tytuł projektu: Gościu, siądź pod mym liściem … – montaż obiektów małej architektury parkowej w Brynku wraz z remontem ogrodzenia ogrodu botanicznego

Wnioskodawca: Grzegorz Ciak
Lokalizacja projektu: Zespół Pałacowo – Parkowy w Brynku, gmina Tworóg
Szacunkowy koszt projektu: 120 000 zł

Opis projektu:

Projekt zakłada wymianę starych ławek i koszy na odpadki oraz wstawienie nowych ławek w reprezentacyjnych miejscach parku. Integralna częścią projektu jest remont ogrodzenia ogrodu botanicznego.

W ramach działań zaplanowano zakup i montaż 20 zestawów zawierających trwałe ławki i kosze dopasowanych swym wyglądem do zabytkowego charakteru miejsca. Ławki zostaną umieszczone w miejscu zdemontowanych, zniszczonych ławek oraz w najbardziej uczęszczanych miejscach.

W ramach remontu ogrodzenia zaplanowano wymianę zniszczonej siatki ogrodzeniowej oraz uzupełnienie betonowych cokołów. Nowe ogrodzenie powinno być wykonane z grubszego, sztywniejszego drutu. Dotychczasowa siatka łatwo uległa niszczeniu przez zwierzynę oraz spadające gałęzie. Ze względu na łatwość wymiany oraz estetyczny wygląd wskazane byłyby zgrzewane panele. Remont obejmie również uzupełnienie cokołów chroniących ogrodzenie przed podkopaniem.

Zespół pałacowo-parkowy w Brynku od zawsze był wizytówka powiatu tarnogórskiego, stanowiący cel pieszych i rowerowych wycieczek. Niestety, z biegiem lat spadła jego atrakcyjność. Chcemy zmienić tę sytuację, zdając sobie sprawę z tego, jak urokliwym miejscem prze lata był park w Brynku.

Zespół pałacowo – parkowy w Brynku jest obiektem otwartym dla wszystkich, niezależnie od pory dnia i roku. Jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla rodzin z małymi dziećmi. Wygodny dojazd komunikacją publiczną powoduje, że z uroków parku korzystać mogą również osoby starsze. Sąsiedztwo drogi krajowej nr 11 oraz położenie na trasie szlaku rowerowego – „Leśna Rajza” sprawia, że park odwiedza wielu rowerzystów.

Brynek jest wymieniany w wielu przewodnikach turystycznych, jako historyczno-przyrodnicza atrakcja województwa śląskiego. Z odwiedzin w parku będą zadowoleni Ci, którzy kochają przyrodę i piękne widoki, a także szukają odpoczynku, zatapiając się w zieleni.

Tytuł projektu: Kolejny etap remontu drogi powiatowej nr 3235S kl. G

Wnioskodawca: Piotr Krok
Lokalizacja: do Tworoga ul. Kotowska do Krupskiego Młyna ul. Główna
Szacunkowy koszt projektu: 180 000 zł

Opis projektu:

Kolejny etap remontu drogi powiatowej nr 3235S klasy G od Tworoga ul. Kotowska, przez Koty ul. Tarnogórska oraz Krupski Młyn ul. Główna wraz z poboczem.

Przedmiotowa droga powiatowa to jedyna droga łącząca centrum powiatu tarnogórskiego z Gminą Krupski Młyn i częścią Gminy Tworóg, droga prowadząca do zakładów przemysłowych w Krupskim Młynie zatrudniających wielu mieszkańców powiatu. Obecnie część tej drogi znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i nie spełnia norm przewidzianych dla dróg powiatowych.

Droga nr 3235S służy wszystkim mieszkańcom sołectw Krupski Młyn, Ziętek, Potępa, Koty oraz części mieszkańców sołectwa Tworóg.

Tytuł projektu: Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni odcinka drogi powiatowej 3223S

Wnioskodawca: Jan Fels
Lokalizacja projektu: Karchowice (droga Wygiełzów – Przezchlebie), gmina Zbrosławice
Szacunkowy koszt projektu: 220 000 zł

Opis projektu:

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej 3223S na odcinku o nawierzchni z kruszywa w Karchowicach pozwoli na bezpieczny przejazd do Przezchlebia i Ziemięcic mieszkańców okolicznych miejscowości, przemieszczających się dziećmi do przedszkola i szkoły w Przezchlebiu oraz do pracy w ościennych miastach. Projekt polega na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi wraz z zastosowaniem warstwy wyrównawczej z destruktu bitumicznego na odcinku o długości 912m.

Na chwilę obecną przedmiotowa droga jest utwardzona częściowo kamieniem, występują głębokie dziury i zastoiska wodne, nie posiada odwodnienia oraz właściwej nawierzchni pozwalającej na bezpieczny przejazd miedzy miejscowościami. Wykonanie odwodnienia drogi zwiększy żywotność nawierzchni i dostosuje do parametrów progi powiatowej.

Realizacja projektu wypłynie na poprawę komunikacji mieszkańców Gminy Zbrosławice (Zawady, Karchowic, Przezchlebia i Ziemięcic), szczególnie dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły w Przezchlebiu. Posłuży również mieszkańcom Pyskowic przemieszczających się do autostrady A1 oraz dowożących dzieci do Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego w Ziemięcicach. Wpłynie na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców przemieszczających się ta drogą również w celach rekreacyjnych. Poprawi skomunikowanie nowo powstających domów w Karchowicach i Przezchlebiu.

Tytuł projektu: Profilaktyczne szczepienie 220 dziewczynek w wieku 9-14 lat przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Kaletach

Wnioskodawca: Piotr Kwiatkowski
Lokalizacja projektu: Przychodnia Kaletańska, ul. 1 maja 22, Kalety
Szacunkowy koszt projektu: 180 000 zł

Opis projektu:

Rak szyjki macicy to jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet (6 miejsce). Liczba nowych rozpoznań wynosi ok 3 450 nowych przypadków na rok. Rak szyjki macicy dotyczy kobiet głównie w 35-55 roku życia, co nie sprzyja jego wykrywalności (pełnienie roli żony, matki, największa aktywność zawodowa), poprzez co rozpoznawany jest w większości zaawansowanych stadiach. Jednakże należy pamiętać, że rak szyjki macicy może zostać wykryty u kobiet w każdym wieku. W przypadku inwazyjnego raka szyjki macicy średnie 5 letnie przeżycie wynosi 51,5 % (badanie EUROCARE-4).

Szacuje się, że 70% inwazyjnych raków szyjki macicy rozwija się na podłożu przewlekłego zakażenia wirusem HPV. Od 2006 roku w Polsce dział program profilaktyczny – badanie cytologiczne mający na celu wyłapać przedinwazyjne formy raka szyjki macicy. Szczepienie przeciw HPV wraz z późniejszym badaniem cytologicznym jest w stanie zmniejszyć zachorowalność na raka szyjki macicy o ponad 90%.

Projekt będzie polegał na profilaktycznym zaszczepieniu dziewczynek, mieszkanek Kalet w wieku 9-14 lat szczepionką Gardasil 9 w schemacie 2 dawkowym (0,6) oraz stworzenie strony i materiałów edukacyjnych na temat raka szyjki macicy i zakażenia wirusem HPV.

W krajach wysokorozwiniętych szczenienie przeciwko wirusowi HPV jest obowiązkowe, dzięki czemu rak szyjki macicy stanowi marginalny problem. Szczepienie jest bezpiecznym sposobem na znaczne zmniejszenie ryzyka raka szyjki macicy. Szacuje się, że szczepienie wykazuje blisko 100% skuteczności przeciwko zakażeniom HPV oraz wraz z badaniem cytologicznym pozwala na zmniejszenie zapadalności na raka szyjki macicy do 0,8 na 100 000 osób. Szczepienie przeciwko HPV obecnie jest wykonywane w ramach budżetu samorządów w wielu miastach w Polsce tj. Tarnowskie Góry, Częstochowa, Piekary Śląskie, Chorzów, Katowice, Bobrowniki, Wrocław Warszawa, Kraków oraz w wielu innych miastach.

Projekt profilaktycznego szczepienia ma na celu zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy w populacji Kalet oraz edukacje na temat raka szyjki macicy oraz zakażenia HPV. Powyższe działanie ma na celu zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy przez całe życie zaszczepionych osób. Pośrednio wpłynie to na zmniejszenie nakładów finansowych powiatu na leczenie i opiekę paliatywną chorych osób oraz poprawi sytuację zdrowotną populacji w stosunku do innych powiatów/państw.

Tytuł projektu: Remont chodnika w ciągu ulicy Długiej od skrzyżowania z ulicą Śródmiejską do skrzyżowania z ulicą Danielecką w Radzionkowie

Wnioskodawca: Grzegorz Szeremeta
Lokalizacja projektu: chodnik w ciągu ulicy Długiej od skrzyżowania z ulicą Śródmiejską do skrzyżowania z ulicą Danielecką w Radzionkowie, gmina Radzionków
Szacunkowy koszt projektu: 220 000 zł

Opis projektu:

Remont chodnika w ciągu ww. ulic powinien obejmować po stronie istniejącego chodnika wyminę zniszczonej nawierzchni w sposób umożliwiający wydzielenie ciągu pieszo-rowerowego w ramach istniejącego ciągu. Wyremontowany w ten sposób chodnik będzie znakomitym połączeniem i kontynuacją istniejącej drogi rowerowej w ul. Unii Europejskiej oraz nowej obwodnicy łączącej ul. Unii Europejskiej z ul. Knosały, wzdłuż której planowana jest również budowa chodnika. Całość połączy planowany ciąg pieszo-rowerowy z Radzionkowa do Tarnowskich Gór.

Przedmiotowa infrastruktura znajduje się w fatalnym stanie technicznym. Jej użytkowanie może skutkować w skrajnych przypadkach narażeniem zdrowia społeczności użytkującej ww. chodnik. Remont z zastosowaniem rozwiązań materiałowych oraz dostosowaniem ciągu dla potrzeb pieszo-rowerowego dodatkowo poprawi bezpieczeństwo oraz uatrakcyjni możliwość poruszania się mieszkańców w obrębie miasta oraz skomunikuje ze ścieżkami rowerowym prowadzącymi poza granice miasta.

Realizacja projektu posłuży mieszkańcom Radzionkowa oraz miast ościennych (Bytom, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Świerklaniec). Na tym ciągu usytuowany jest również przystanek komunikacji metropolitalnej, z którego korzystają mieszkańcy północno- zachodniej części miasta.

Tytuł projektu: Sensoryczny plac zabaw i ogród dla dzieci z autyzmem

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń” w Tarnowskich Górach
Lokalizacja projektu: teren Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach, gmina Tarnowskie Góry
Szacunkowy koszt projektu: 220 000 zł

Opis projektu:

Sensoryczny plac zabaw i ogród przeznaczony będzie głównie dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami rozwoju. Celem realizacji projektu jest stworzenie w naszym mieści przestrzeni o dużej wartości dydaktycznej i poznawczej, pozwalającej na prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnoprawnych.

O dobry rozwój fizyczny i umysłowy należy zadbać już od najmłodszych lat. Ułatwi to przebywanie na placu zabaw, który zostałby w efekcie realizacji projektu wyposażony w przyrządy do stymulacji sensorycznej. Korzystanie z takich urządzeń jest szczególnie korzystne dla dzieci ze spektrum autyzmu, ale także dla dzieci zdrowych będzie stanowiło bezpieczniejszą i atrakcyjniejszą alternatywę od placu zabaw w parku miejskim, ze względu na odpowiednio dobrane wyposażenie oraz brak starszych użytkowników.

W skład placu zabaw wejdą urządzenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, które aktywizują małą i dużą motorykę, przygotowują do sprawniejszego funkcjonowania w przyszłości, a jednocześnie integrują całą rodzinę, która może korzystać z atrakcji razem z dziećmi. Oprócz huśtawek na placu zabaw znalazłyby się urządzenia takie, jak eko –memory, koło optyczne, tablica magnetyczna z kulodronem, panel sensoryczny, ściana do pisania, głuchy telefon, huśtawka i karuzela dla dzieci niepełnosprawnych, huśtawka typu „gniazdo”, domek ze zjeżdżalnią, piaskownica dla dzieci na wózkach inwalidzkich.

Urządzenia te wspomagają rozwój zmysłów, co jest szczególnie istotne dla dzieci ze spektrum autyzmu. Przydatne byłoby również zainstalowanie ławeczek dla rodziców.

Teren będzie miejscem wypoczynku i wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi potrzebami. Każdy zakątek ogrodu ma pobudzać inne zmysły i wspomagać rozwój dzieci. Będą wydzielone zakątki ogrodu: ogród zapachu, dźwięku, dotyku, barw oraz ścieżka sensoryczna. Korzystanie z ogrodu zapobiegnie występowaniu i pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka.

Rehabilitacja, zabawa i integracja nie powinna odbywać się tylko w zamkniętych pomieszczeniach, ale również w otoczeniu przyrody, wśród kwiatów, kolorów i zapachów. Realizacja zadania pozwoli:

 • poprawić jakość życia i warunki funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie pierwszego na terenie powiatu, wyposażonego w specjalistyczne urządzenia, atrakcyjnego miejsca, dostosowanego do ich specyficznych potrze i sprzyjającego ich rozwojowi i rewalidacji,
 • zaspokoić potrzeby rodziców posiadających dzieci niepełnosprawne, zminimalizować ich poczucie osamotnienia w problemie, stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, czy dzielenia się wsparciem emocjonalnym, dać poczucie, że ich problemy są dostrzegane i ważne dla lokalnego środowiska,
 • podnieść walory estetyczne oraz prestiż Tarnowskich Gór, jako miasta otwartego na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 • stworzyć bezpieczne, ogólnodostępne miejsce do zabaw i integracji, ale przede wszystkim sprzyjające szeroko rozumianej terapii i usprawnieniu.

Nowatorski i pierwszy tego rodzaju obiekt w powiecie będzie przeznaczony nie tylko dla podopiecznych naszego stowarzyszeni, ale dla wszystkich dzieci z terenu powiatu tarnogórskiego, zarówno zdrowych jak i posiadających równego rodzaju niepełnosprawności.

Tytuł projektu: Srebrne miasto i jego mieszkańcy – ilustrowany przewodnik z elementami gry miejskiej

Wnioskodawca: Wioletta Wojciechowska
Lokalizacja projektu: Powiat Tarnogórski
Szacunkowy koszt projektu: 8 425,50 zł

Opis projektu:

Założeniem projektu jest wydanie 500 egzemplarzu książki – przewodnika z elementami gry miejskiej dotyczącego historii miasta Tarnowskie Góry i zasłużonych dla niego mieszkańców. Przewodnik powstał w ramach pracy dyplomowej na ASP w Katowicach. Książka zawiera 132 strony tekstu, ilustracji, map i zagadek do rozwiązania w ramach trzech tras zwiedzania miasta. Książka została opracowana tak, by swoją formą była przyjazna zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży. Książka zachęca do aktywnego odkrywania miasta i jego historii w terenie. Jest doskonałym sposobem na spędzenie czasu wolnego dla rodzin z dziećmi i turystów odwiedzających miasto Tarnowskie Góry.

Miasto Tarnowskie Góry bogate jest w elementy dziedzictwa kulturowego. Na jego terenie znajdują się liczne obiekty historyczne takie jak Zabytkowa Kopalnia Srebra i elementy składające się na dziedzictwo poprzemysłowe. Tarnowskie Góry często odwiedzane są przez turystów podczas jednodniowych wycieczek. Tarnowskie Góry znane są wśród mieszkańców i odwiedzających turystów, jako miasto na terenie którego znajduje się Zabytkowa Kopalnia Srebra – pierwszy obiekt na śląsku wpisany na listę UNESCO. Miasto ma do zaoferowania jednak znacznie więcej, w jego obrębie znaleźć można liczne przejawy dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego. Mieszkańcy nie zawsze zdają sobie sprawę z historii miasta i mnogości obiektów historycznych znajdujących się na jego terenie. Nie wszyscy wiedzą również jakie postacie kształtowały miasto na przestrzenie wieków. Podobnie sprawa ma się w kwestii turystów odwiedzających miasto – oni odwiedzają je jedynie przejazdem podczas jednodniowych wizyt, swoją obecność ograniczając tylko do zabytkowej Kopalni Srebra lub /i Sztolni Czarnego Pstrąga.

Wydanie książki „Srebrne miasto i jego mieszkańcy” i jej bezpłatna dystrybucja wśród mieszkańców i turystów ma na celu zachęcanie ich do samodzielnego, aktywnego odkrywania historii Tarnowskich Gór. Turyści przebywający do miasta i jego mieszkańcy będą mieli możliwość wzięci udziału w grze miejskiej, co zachęci ich do pozostania na terenie Tarnowskich Gór dłużej niż jeden dzień. Ponadto książki mogłyby być dostępne do pobrania w wersji .pdf (do samodzielnego wydrukowania), oraz dostarczone do obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie miasta. Wszystko w celu popularyzacji bogatego dziedzictwa kulturowego miasta. Książka ma na celu w szczególności zwiększenie wiedzy na temat historii Tarnowskich Gór wśród najmłodszych jego mieszkańców. Jesteśmy wszak w stanie wykorzystać potencjał dziedzictwa kulturowego tylko wtedy, gdy je poznamy – a forma takiego jego poznawania jest wyjątkowa przystępna.