Sensoryczny plac zabaw i ogród dla dzieci z autyzmem

Tytuł projektu: Sensoryczny plac zabaw i ogród dla dzieci z autyzmem

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń” w Tarnowskich Górach

Lokalizacja projektu: teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach

Szacunkowy koszt projektu: 220 000 zł

Opis projektu:

Sensoryczny plac zabaw i ogród przeznaczony będzie głównie dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami rozwoju. Celem realizacji projektu jest stworzenie w naszym mieście przestrzeni o dużej wartości dydaktycznej i poznawczej, pozwalającej na prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Plac zabaw zostałby w efekcie realizacji projektu wyposażony w przyrządy do stymulacji sensorycznej. Korzystanie z takich urządzeń jest szczególnie korzystne dla dzieci ze spektrum autyzmu, ale także dla dzieci zdrowych będzie stanowiło bezpieczniejszą i atrakcyjniejszą alternatywę od placu zabaw w parku miejskim, ze względu na odpowiednio dobrane wyposażenie oraz brak starszych użytkowników.

Poprzez dostarczenie wrażeń zmysłowych w kontrolowany sposób, dziecko z autyzmem ma możliwość „oswoić się” z nimi, doświadczyć tyle stymulacji, ile potrzebuje, pozbyć się poczucia niepewności lub lęku. Nowatorski obiekt przeznaczony będzie do stymulacji sensorycznej i terapii zabawą poprzez dostarczenie wielu wrażeń zmysłowych. Miejsce sprzyjać będzie ogólnemu rozwojowi dzieci niepełnosprawnych na miarę ich indywidualnych możliwości, ale również relaksowi i integracji.

W skład placu zabaw wejdą urządzenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, które aktywizują małą i dużą motorykę, przygotowują do sprawniejszego funkcjonowania w przyszłości, a jednocześnie integrują całą rodzinę, która może korzystać z atrakcji razem z dziećmi. Oprócz huśtawek na placu zabaw znalazłyby się urządzenia takie jak: eko-memory, koło optyczne , tablica magnetyczna z kulodromem, panel sensoryczny, ściana do pisania, głuchy telefon, huśtawka i karuzela dla dzieci niepełnosprawnych, huśtawka typu „gniazdo”, domek ze zjeżdżalnią, piaskownica dla dzieci na wózkach inwalidzkich.

Urządzenia te wspomagają rozwój zmysłów, co jest szczególnie istotne dla dzieci ze spektrum autyzmu. Przydatne byłoby również zainstalowanie ławeczek dla rodziców.

Teren będzie miejscem wypoczynku i wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi potrzebami. Każdy zakątek ogrodu ma pobudzać inne zmysły i wspomagać rozwój dzieci. Będą wydzielone zakątki ogrodu: ogród zapachu, dźwięku, dotyku, barw oraz ścieżka sensoryczna. Korzystanie z ogrodu zapobiegnie występowaniu i pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka.

Rehabilitacja, zabawa i integracja nie powinna odbywać się tylko w zamkniętych pomieszczeniach, ale również w otoczeniu przyrody, wśród kwiatów, kolorów i zapachów. Plac zabaw i ogród sensoryczny ma ogromny, pozytywny wpływ na rozwój psychomotoryczny dzieci, zarówno zdrowych, jak i dotkniętych problemem autyzmu. W Tarnowskich Górach brak na chwilę obecną tego szczególnego wsparcia dzieci z zaburzeniami rozwoju. Sensoryczny obiekt w naszym powiecie będzie enklawą, gdzie dzieci mogą się oswoić i poczuć bardziej swobodnie. To poczucie bezpieczeństwa zapewni również ograniczenie przestrzeni: plac zabaw znajdował się będzie na ogrodzonym terenie, w pobliżu budynku szkoły specjalnej. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom miejsce będzie także ciekawą atrakcją dla zdrowych dzieci.

Realizacja zadania pozwoli:

– poprawić jakość życia i warunki funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie pierwszego na terenie powiatu, wyposażonego w specjalistyczne urządzenia, atrakcyjnego miejsca, dostosowanego do ich specyficznych potrzeb i sprzyjającego ich rozwojowi i rewidalidacji;

– zaspokoić potrzeby rodziców posiadających dzieci niepełnosprawne, zminimalizować ich poczucie osamotnienia w problemie, stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, czy dzielenia się wsparciem emocjonalnym, dać poczucie, ze ich problemy są dostrzegane i ważne dla lokalnego środowiska;

– podnieść walory estetyczne oraz prestiż Tarnowskich Gór, jako miasta otwartego na potrzeby osób niepełnosprawnych;

– stworzyć bezpieczne, ogólnodostępne miejsce do zabaw i integracji, ale przede wszystkim sprzyjające szeroko rozumianej terapii i usprawnianiu.

Nowatorski i pierwszy tego rodzaju obiekt w powiecie będzie przeznaczony nie tylko dla podopiecznych naszego stowarzyszenia, ale dla wszystkich dzieci z terenu powiatu tarnogórskiego posiadających różnego rodzaju niepełnosprawności. Po zakończeniu realizacji będzie on ogólnodostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-18.00 i zostanie opatrzony tabliczką informacyjną. Dzieci będą mogły korzystać z placu pod opieką rodziców lub opiekunów. Urządzenia i miejsca stymulujące zmysły działają korzystnie nie tylko na osoby z zaburzeniami, dlatego odbiorcami projektu mogą być również zdrowi młodzi mieszkańcy powiatu tarnogórskiego.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

5 września 2019