Remont chodnika w ciągu ulicy Kużaja w Radzionkowie od skrzyżowania z ul. Nieznanego Żołnierza do przedszkola nr 4 (Bajka)

Tytuł projektu: Remont chodnika w ciągu ulicy Kużaja w Radzionkowie od skrzyżowania z ul. Nieznanego Żołnierza do przedszkola nr 4 (Bajka)

Wnioskodawca: Karol Pietryga – Radny Rady Miasta Radzionków

Lokalizacja projektu: Radzionków

Szacunkowy koszt projektu: 220 000zł

Opis projektu:

Projekt polega na wymianie zużytej nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej Kużaja w Radzionkowie pomiędzy ulicą Nieznanego Żołnierza a przedszkolem nr 4 (Bajka). Przedmiotowy odcinek obejmuje chodnik o długości ok. 455 m. i szerokości ok. 3m. co daje 1 365 m2 nawierzchni do wymiany.

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa chodnika jest w bardzo złym stanie technicznym co było wielokrotnie sygnalizowane władzom Powiatu przez Komisję Komunalną Rady Miasta Radzionków. Infrastruktura drogowa będąca w gestii powiatu na terenie Radzionkowa znajduje się w złym stanie technicznym i trudno jest wyegzekwować załatanie dziury nie wspominając o kompleksowym remoncie, co za każdym razem jest uzasadniane brakiem środków.

Projekt będzie służył całym pokoleniom mieszkańców Radzionkowa oraz wszystkim gościom, którzy bez obawy o skręcenie kostki będą mogli się poruszać równym chodnikiem. Bez wątpienia najbardziej skorzystają osoby w podeszłym wieku oraz rodzice z małymi dziećmi w wózkach a także osoby niepełnosprawne, dla których stan infrastruktury chodnikowej jest kluczowym dla ich mobilności. Chodnik w ciągi ulicy Kużaja jest ważny dla mieszkańców przemieszczających się do kościoła P.W. W.N.M.P. w Rojcy, a także do centrum Radzionkowa i z powrotem.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

5 września 2019