Razem Bezpieczniej – wykonanie dokumentacji budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3253S wraz z wykonaniem odcinka 300 mb

Tytuł projektu: Razem Bezpieczniej – wykonanie dokumentacji budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3253S wraz z wykonaniem odcinka 300 mb

Wnioskodawca: Mieczysław Dumieński

Lokalizacja projektu: Droga powiatowa nr 3253S, Miasteczko Śląskie

Szacunkowy koszt projektu: 180 000 zł

Opis projektu:

Proponowane zadanie ma na celu wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3253S wraz z wykonaniem odcinka 300 mb. Ścieżka usytuowana będzie przy drodze powiatowej na odcinku pomiędzy ul. Św. Marka i ul. Rubinową tj. od zabudowań przy ul. Św. Marka w stronę Miasteczka Śląskiego lub od Parku Rubina w Miasteczku Śląskim w stronę Żyglina. Nie jest też szczególnie istotnym czy wykonana ścieżka będzie z prawej czy lewej strony drogi. Istotnym jest aby proponowane zadanie zostało przyjęte do realizacji.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej nr 3253S, która łączy centrum Miasteczka Śląskiego z dzielnicą Żyglin. Użytkownicy przedmiotowej drogi to kierowcy pojazdów mechanicznych, a także rowerzyści, piesi, inni korzystający, których bezpieczeństwo jest priorytetem w zgłaszanym zadaniu. W ostatnich latach intensywność ruchu na tej drodze (najkrótszy dojazd do zakładów w rejonie ul. Cynkowej) istotnie zwiększyła się. Użytkownicy drogi to zarówno dorośli jak i dzieci. Droga powiatowa 3253S jest wąska. Jej szerokość to zaledwie 4,80-5,00 metrów, nie posiada poboczy, a także w okresie wiosenno-letnim jest szczególnie obrośnięta roślinnością co zagraża bezpieczeństwu poprzez brak widoczności. Przez ostatnie lata w ciągu drogi występowały zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów i pieszych. Dodatkowo realizacja zadania pn. Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie zwiększy zapotrzebowanie na korzystanie z drogi powiatowej co wzmoży ruch dla jej użytkowania. W centrum Miasteczka Śląskiego powstanie stacja kolejowa oraz infrastruktura z nią związana, a planowana realizacja inwestycji ma się zakończyć do 2021 roku.

Zadanie ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, korzystających z drogi powiatowej nr 3253S. W głównej mierze to mieszkańcy powiatu tarnogórskiego, w tym gminy Miasteczko Śląskie, dzielnice Żyglin i Żyglinek, sołectwa Brynica i Bibiela, osoby najstarsze i dzieci. Droga łączy centralną część Miasta z jej dzielnicami i sołectwami. Użytkownicy korzystają z niej w celach życiowych takich jak praca, edukacja, opieka medyczna, kościół, a także rekreacja – dojazd do Parku Rubina z dobrze rozwiniętą infrastrukturą rekreacyjną i zabawową.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

5 września 2019