Pielęgnacja neurorozwojowa niemowlęcia i małego dziecka – warsztaty

Tytuł projektu: Pielęgnacja neurorozwojowa niemowlęcia i małego dziecka – warsztaty

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Mama Tata i Ja

Lokalizacja projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Szacunkowy koszt projektu: 20 910 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest uświadomienie rodzicom (opiekunom zastępczym), sprawującym opiekę nad dzieckiem zarówno zdrowym, jak i z różnego rodzaju dysfunkcjami, jak ważną rolę w procesie prawidłowego rozwoju malucha, począwszy od pierwszych dni jego życia odgrywa pielęgnacja neurorozwojowa. Każdorazowe utrwalenie nieprawidłowych technik nie tylko zaburzy naturalny rozwój malucha, ale nawet robi mu krzywdę! Kolejnym celem jest bezpośrednie szerzenie profilaktyki prozdrowotnej, redukcja stresu i niepewności, towarzyszących młodym rodzicom (opiekunom) po urodzeniu dziecka, umocnienie kompetencji rodziców(opiekunów) sprawujących pieczę nad dzieckiem, wzmocnienie pozytywnej komunikacji rodzic (opiekun) – dziecko, umożliwienie powszechnego i nieodpłatnego dostępu do informacji na temat szeroko rozumianej pielęgnacji neurorozwojowej dziecka, rozpowszechnienie wiedzy i zachęcanie do utrwalenia wiadomości, systematyczności, konsekwencji oraz doprowadzenie do końca rozpoczętych działań, a także wykorzystanie potencjału naukowego i badawczego, dzięki zaangażowaniu osób świadczących usługi medyczne (prowadzących warsztaty).

„Rośnie liczba dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi w okresie wczesnoszkolnym. Najwięcej z nim ma problemy z koordynacją ruchową, która dotyka około 10% dzieci w wielu 2-6 lat. Jeśli do tego czasu nie zostaną poddane właściwej rehabilitacji, mają małe szanse na prawidłowy rozwój. Szósty rok życia kończy kres największej plastyczności mózgu. Jeśli do tego czasu dzieci z problemami neurologicznymi nie otrzymają właściwej rehabilitacji, problemy rozwojowe będą się u nich pogłębiać”. Lucyna Krysiak. Gazeta Lekarska, lipiec 2019 rok.

Podczas 60 godzinnych warsztatów uczestnicy III cyklów spotkań zostaną przeszkoleni w obrębie pielęgnacji neurorozwojowej niemowlęcia i małego dziecka. Szczególny nacisk zostanie położony na utrwalenie wiedzy teoretycznej i nabytych umiejętności praktycznych z zakresu symetryczności, prawidłowego ułożenia miednicy dziecka oraz szeroko pojętych „obrotów”. Każdy rodzic zaznajomiony zostanie z rodzajem chust, nosideł miękkich, będzie potrafił wybrać wiązania odpowiednie na różnych etapach rozwoju dziecka. Bedzie posiadać wiedzę o korzyściach wynikających z noszenia maleństwa oraz wykazać praktyczne umiejętności z zakresu wiązań odpowiednich do wieku maluszka.

Beneficjentami projektu będą:

  • Niemowlęta i małe dzieci (obejmujący okres poniemowlęcy), zarówno zdrowe, jak i z różnego rodzaj dysfunkcjami. Projekt zostanie zrealizowany przy ich aktywnym uczestnictwie i zaangażowaniu;
  • Rodzice (opiekunowie zastępczy) sprawujący opiekę nad dzieckiem zdrowym, jak i z różnego rodzaju dysfunkcjami.

Na projekcie, poza niemowlętami i małymi dziećmi oraz rodzicami (opiekunami) sprawującymi pieczę nad wyżej wymienionymi dziećmi, skorzysta całe społeczeństwo. Inwestycja w zdrowe dzieci już od pierwszych chwil ich życia jest inwestycją w zdrowie i życie publiczne. Przeszkolonych zostanie 36 osób dorosłych oraz 18 dzieci.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

5 września 2019