Czas na teatr

Tytuł projektu: Czas na teatr

Wnioskodawca: Zofia Chodarcewicz

Lokalizacja projektu: Tarnowskie Góry siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Szacunkowy koszt projektu: 14 000 zł

Opis projektu:

Projekt odpowiada na potrzebę, która występuje w powiecie tarnogórskim, a mianowicie brak zajęć dodatkowych integrujących osoby niepełnosprawne z mieszkańcami naszego powiatu. Grupa przez 24 tygodnie będzie pracowała nad przygotowaniem przedstawienia, na które będą mogli przyjść wszyscy mieszkańcy powiatu. Głównym celem projektu jest utworzenie prężenie działającej grupy teatralnej, składającej się z 16 osób, która będzie występowała na festiwalach i innych imprezach integracyjnych organizowanych w Polsce. Po przedstawieniu grupa przyłączy się do Stowarzyszenia Góry Kultury i dalej będzie kontynuować swoją działalność. Cele dodatkowe projektu to: integracja osób dorosłych niepełnosprawnych w ramach grupy oraz ze społecznością lokalną; nabycie umiejętności teatralnych przez grupę 16 osób; przygotowanie przedstawienia dla mieszkańców powiatu tarnogórskiego.

Pierwszy etap projektu: upowszechnienie informacji na temat tworzonej 16-osobowej grupy teatralnej powyżej 18-go roku życia, w szczególności dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Informacja zostanie upowszechniona na stronie Starostwa Powiatowego oraz na stronie Centrum Pomocy Rodzinie. Informacje zostaną rozesłane również drogą mailową do instytucji oraz NGO zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym (m.in.: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Serdeczni i inne organizacje oraz instytucje mające swoją siedzibę w powiecie tarnogórskim).

Drugim etapem projektu będzie zdobycie umiejętności występowania na scenie pod okiem instruktora. Zajęcia będą trwały przez 12 tygodni, grupa będzie się spotykała raz w tygodniu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach lub w innej placówce publicznej dostosowanej do osób niepełnosprawnych, znajdującej się w centrum Tarnowskich Gór. Zajęcia będą trwały 2 godziny zegarowe.

Program zajęć zostanie przygotowany przez zatrudnionego instruktora w ramach projektu, który będzie miał doświadczenie w przygotowywaniu przedstawień teatralnych oraz pracy z osobami niepełnosprawnymi. Program będzie obejmował takie tematy jak: przygotowanie scenariusza przedstawienia, praca z ciałem na scenie, podstawy ruchu scenicznego, zabawy teatralne integrujące grupę i inne.

Trzecim etapem projektu będzie przygotowanie scenariusza przedstawienia, scenerii, podkładu muzycznego, kostiumów, podział ról oraz ćwiczenia na scenie. Miejscem ostatnich 3 prób powinno być to, w którym odbędzie się finalne przedstawienie – sala widowiskowa w Tarnogórskim Centrum Kultury lub w Parku Miejskim.

Czwartym etapem projektu będzie wystąpienie grupy na scenie. Na przedstawienie zostaną zaproszone osoby należące do instytucji i NGO świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym oraz wszyscy mieszkańcy powiatu tarnogórskiego. Informacja zostanie umieszczona na plakatach oraz opublikowana na stronie Starostwa Powiatowego, Tarnogórskiego Centrum Kultury oraz Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.

Realizacja projektu, tj. utworzenie kreatywnej grupy teatralnej integrującej ludzi, pozwoli wypełnić występującą w powiecie tarnogórskim lukę oferty zajęć dodatkowych dla osób niepełnosprawnych. Nowo powstała grupa teatralna po odpowiednim przeszkoleniu, wyposażeniu w materiały (narzędzia0 oraz po udostępnieniu miejsca spotkań będzie kontynuować swoją działalność po zakończeniu realizacji projektu poprzez przyłączenie się do Stowarzyszenia Góry Kultury.

Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom powiatu poprzez oglądanie przygotowanych przez grupę teatralną przedstawień. Każdy dorosły mieszkaniec (w pierwszej kolejności z orzeczeniem o niepełnosprawności) będzie mógł przyłączyć się do utworzonej grupy teatralnej po zakończeniu projektu.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

5 września 2019