Budowa chodnika od przystanku do mostu autostrady A1 wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Świętoszowice

Tytuł projektu: Budowa chodnika od przystanku do mostu autostrady A1 wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Świętoszowice

Wnioskodawca: Krzysztof Kowolik

Lokalizacja projektu: Świętoszowice, ul. Mikulczycka

Szacunkowy koszt projektu: 120 000zł

Opis projektu:

Założeniem projektu jest budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od przystanku autobusowego do mostu autostrady A1. W ramach projektu zakłada się budowę chodnika wzdłuż najbardziej newralgicznego miejsca , tj. wzdłuż drogi powiatowej ze względu na lokalizację przedszkola oraz ruchu pieszych pomiędzy przystankiem a przedszkolem. Budowa chodnika przy przedszkolu ma za zadanie ograniczenie zagrożenia życia i zdrowia dzieci i osób uczęszczających do tego przedszkola. Obecnie dzieci z opiekunami oraz mieszkańcy Świętoszowic poruszają się po pasie jezdni drogi powiatowej.

W ramach projektu zakłada się wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz budowę chodnika na odcinku 224 m.

Projekt jest niezbędny ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców gminy Zbrosławice, a w szczególności mieszkańców Świętoszowic oraz dzieci i ich opiekunów z przedszkola w Świętoszowicach. Budowa chodnika wyeliminuje zagrożenie spowodowane koniecznością poruszania się pieszych po jezdni drogi powiatowej co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.

Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom gminy Zbrosławice ze względu na lokalizację przedszkola gminnego w Sołectwie Świętoszowice, do którego uczęszczają dzieci z całej gminy Zbrosławice. Na realizacji projektu skorzystają głównie mieszkańcy Sołectwa Świętoszowice.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

5 września 2019