Bezpieczniej na drodze

Tytuł projektu: Bezpieczniej na drodze

Wnioskodawca: Arkadiusz Wyszyński

Lokalizacja projektu: Sołectwo Zendek

Szacunkowy koszt projektu: 178 000zł

Opis projektu:

Projekt zakłada kontynuację zadania mającego na celu poprawę nawierzchni drogi powiatowej 3210S i 3207S oraz budowę dalszej części chodnika przy ulicy Głównej w Zendku. Wykonane do tej pory prace w ramach poprzednich edycji budżetu partycypacyjnego, a w szczególności wykonany odcinek od szkoły do kościoła w znacznym stopniu poprawił bezpieczeństwo użytkowników.

Dokumentacja techniczna i finansowa obejmuje cały odcinek drogi oraz części chodnika, która została już wykonana w ramach poprzednich edycji

Projekt ten zakłada budowę odcinka chodnika od szkoły w kierunku wschodnim (Zendek-Ostrowy), gdzie nie ma chodnika, a znaczne ubytki w nawierzchni drogi stanowią zagrożenie wypadkowe
dla użytkowników ulicy Głównej. Ponadto pobocze tej drogi jest nierówne, występuje wiele ubytków nawierzchni jezdni oraz liczne zastoiska wody.

Realizacja projektu „Bezpieczniej na drodze” będzie służyła zarówno mieszkańcom wsi,
jak i wszystkim użytkownikom ruchu drogowego korzystającym z tej drogi, których jest coraz więcej.
Z drogi tej korzystają zarówno rowerzyści, motocykliści, w ostatnim czasie również zawodnicy z sekcji kolarskiej z Myszkowa. Co roku również droga ta stanowi trasę pielgrzymów.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

5 września 2019