Bezpieczne przejścia dla pieszych przy tarnogórskich szkołach

Tytuł projektu: Bezpieczne przejścia dla pieszych przy tarnogórskich szkołach

Wnioskodawca: Przemysław Cichosz

Lokalizacja projektu: Tarnowskie Góry – ulice: Janasa (nr drogi 3307S), Wyszyńskiego (nr drogi 3275S) i Opolska (nr drogi 3280S)

Szacunkowy koszt projektu: 219 900zł

Opis projektu:

Projekt zakłada montaż inteligentnych systemów, do oznakowania przejść dla pieszych w Tarnowskich Górach, w następujących lokalizacjach: na ulicy Janasa (przy Szkole Podstawowej nr 8), na ulicy Wyszyńskiego (w okolicach skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego i w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3) oraz na ulicy Opolskiej (przy I LO im. S. Sempołowskiej).

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, na najbardziej uczęszczanych przejściach dla pieszych, które znajdują się w pobliżu tarnogórskich szkół.

Proponowane rozwiązania, czyli aktywne przejścia dla pieszych składają się z czujników ruchu, punktowych elementów odblaskowych, biało-czerwonych pasów, znaków drogowych z lampami LED. Wszystkie te elementy aktywują się tylko w momencie, gdy do przejścia zbliża się pieszy.
Dodatkowe oznakowanie przejścia ma wymusić na kierowcach zmniejszenie prędkości i zwrócić uwagę na konieczność zachowania ostrożności.

Aktywne przejścia dla pieszych to to zsynchronizowany układ pulsujących świateł ostrzegawczych, wyposażony w inteligentny system detekcji pieszego. Pulsujące światła ostrzegawcze wmontowane
w jezdnię oraz zamontowane nad znakiem D-6 uruchamiają się automatycznie w chwili, gdy pieszy podchodzi do przejścia i generują sygnał ostrzegawczy dla kierowców tak długo jak długo pieszy znajduje się na przejściu.

Warto również podkreślić, że wyżej opisany system otrzymał pozytywne opinie Instytutu Dróg i Mostów – Politechniki Warszawskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Projekt obejmuje zamontowanie systemu aktywnego przejścia dla pieszych w trzech ww. lokalizacjach. W skład każdego zestawu (w zakresie dostawy), wchodzą:

aktywne punktowe elementy najezdniowe LED dwustronne w osłonie żeliwnej – od strony najazdu element emituje pulsujące światło żółte (ostrzegawcze) natomiast od strony przejścia światło białe ciągłe, które dodatkowo oświetla przejście dla pieszego; czujniki ruchu pieszego oraz czujnik ruchu podtrzymujący pracę systemu; uchwyty do montażu czujek; szafa sterownicza ze stojakiem umieszczona do 20 m.b. od źródła zasilania 230V; akumulator; znaki D6 wraz z lampami ostrzegawczymi umieszczonymi nad znakiem w celu lepszej widoczności z większych odległości; oznakowanie poziome w formie biało-czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

5 września 2019