A ja już mam… miejsce parkingowe!

Tytuł projektu: A ja już mam… miejsce parkingowe!

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Na zdrowie!” z Tarnowskich Gór

Lokalizacja projektu: Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51

Szacunkowy koszt projektu: 220 000zł

Opis projektu:

Głównym założeniem projektu jest utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach, zapewniających bezpieczeństwo oraz przyczyniających się do polepszenia zarówno komfortu jak i wizerunku szpitala.

Obecnie szpital dysponuje 170 miejscami parkingowymi. W zakresie rzeczowym planuje się przeznaczenie 1,245 m2 powierzchni utwardzonej pod miejsca parkingowe, tj. 57 miejsc parkingowych, w tym 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi.
Drugim elementem zadania jest zagospodarowanie części terenu zielonego wokół szpitala.
W tym zakresie planuje się montaż 7 ławek na skwerze, zgodnie z lokalizacją wskazaną w części graficznej projektu. Projekt zakłada również wytyczenie spacerowych alejek, zamontowanie stojaków rowerowych i koszy na śmieci. Przybędzie drzew i krzewów. Z zielonej enklawy będą mogli skorzystać nie tylko pacjenci, ale również osoby odwiedzające chorych.

Dbając również o najmłodszą grupę beneficjentów projektu założono stworzenie „Strefy Malucha”, umiejscowionej w pobliżu ławek, gdzie na bezpiecznym podłożu zostaną zamontowane zakupione urządzania dla dzieci.

Projekt modernizacji terenu szpitala polegający na budowie nowych miejsc parkingowych,
to inwestycja szczególnie ważna dla pacjentów Szpitala oraz osób odwiedzających chorych,
którzy od lat zgłaszają problem niedoboru miejsc parkingowych.

Realizacja zadania w sposób znaczący przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z terenu WSP S.A., wpłynie również na jakość i poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych, ponieważ część miejsc będzie dedykowana wyłącznie osobom dotkniętym niepełnosprawnością oraz rodzicom z małymi dziećmi.

Podkreślenia wymaga fakt, że realizacja projektu oprócz bezpieczeństwa, waloru użytkowego
i estetycznego spełnia również czynnik ekologiczny, gdyż jego realizacja w żaden sposób nie wiąże się z koniecznością dewastacji już istniejących terenów zielonych.

Grupą docelową korzystającą z przedstawionego projektu są: mieszkańcy Powiatu Tarnogórskiego, mieszkańcy ościennych gmin i miast, korzystający z usług Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach, osoby niepełnosprawne, dzieci, młodzież, rodzice, osoby starsze, a także pracownicy WSP S.A.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

5 września 2019