Wnioskodawca: Jan Fels

Lokalizacja projektu: Karchowice (droga Wygiełzów – Przezchlebie), gmina Zbrosławice

Szacunkowy koszt projektu: 220 000 zł

Opis projektu:

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej 3223S na odcinku o nawierzchni z kruszywa w Karchowicach pozwoli na bezpieczny przejazd do Przezchlebia i Ziemięcic mieszkańców okolicznych miejscowości, przemieszczających się dziećmi do przedszkola i szkoły w Przezchlebiu oraz do pracy w ościennych miastach. Projekt polega na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi wraz z zastosowaniem warstwy wyrównawczej z destruktu bitumicznego na odcinku o długości 912m.

Na chwilę obecną przedmiotowa droga jest utwardzona częściowo kamieniem, występują głębokie dziury i zastoiska wodne, nie posiada odwodnienia oraz właściwej nawierzchni pozwalającej na bezpieczny przejazd miedzy miejscowościami. Wykonanie odwodnienia drogi zwiększy żywotność nawierzchni i dostosuje do parametrów progi powiatowej.

Realizacja projektu wypłynie na poprawę komunikacji mieszkańców Gminy Zbrosławice (Zawady, Karchowic, Przezchlebia i Ziemięcic), szczególnie dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły w Przezchlebiu. Posłuży również mieszkańcom Pyskowic przemieszczających się do autostrady A1 oraz dowożących dzieci do Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego w Ziemięcicach. Wpłynie na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców przemieszczających się ta drogą również w celach rekreacyjnych. Poprawi skomunikowanie nowo powstających domów w Karchowicach i Przezchlebiu.