Budżet Partycypacyjny

Ważny komunikat !

Informujemy, że w związku z wystąpieniem w dniu 30 września w godzinach popołudniowych awarii serwerów Starostwa Powiatowego spowodowanej przerwą w dostawie prądu, wystąpiły problemy z oddaniem głosu. W związku z powyższym trwają prace nad jej usunięciem. O dalszych...

Informacja dotycząca głosowania

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców w sprawie formularza do głosowania na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego 2020 roku uprzejmie informujemy, że jest dopuszczalne wpisywanie miejscowości zamieszkania w rubryce "Ulica" w przypadku, gdy jest ona inna...

Rozpoczynamy głosowanie !

Rozpoczynamy głosowanie na wybrany projekt IV edycji budżetu partycypacyjnego na 2020 rok. Do wyboru jest 14 projektów złożonych przez mieszkańców naszego powiatu. Głosowanie trwa od dziś tj. 16 września do 30 września 2019 r. Pamiętaj! Twój głos jest ważny. Link do...

HARMONOGRAM WDROŻENIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

08.07.2019 – 12.08.2019
Prowadzenie akcji promocyjnej.
Składanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu na rok 2020.

13.08.2019 – 21.08.2019
Weryfikacja propozycji mieszkańców na podstawie § 5 Zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego.
Ustalanie przez Komisję Opiniującą ostatecznej listy projektów do głosowania.

22.08.2019 – 13.09.2019
Procedura odwoławcza:
składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków i rozpatrywanie zażaleń.

16.09.2019 – 2.10.2019
Głosowanie społeczne nad propozycjami.

do dnia 14.10.2019
Ogłoszenie wyników głosowania społecznego.

Informacje kontaktowe

Wszystkich informacji związanych z budżetem Partycypacyjnym udzielają pracownicy Wydziału Administracji i Zarządzania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pod numerem telefonu  32 381-37-63