IV Edycja Budżetu Partycypacyjnego

Zagłosuj

Zakończono przyjmowanie wniosków do IV edycji Budżetu partycypacyjnego

W dniu wczorajszym upłynął termin składania projektów do Budżetu partycypacyjnego. W związku z powyższym publikujemy pełną listę złożonych wniosków: A ja już mam…miejsce parkingowe, lokalizacja: Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51, koszt szacunkowy projektu: 220 000...

Zwycięskie projekty III edycji Budżetu partycypacyjnego w realizacji

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07 sierpnia rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację projektu z gminy Tarnowskie Góry pn. „ABC – aktywność, zdrowia i relaksu – etap I”, gdzie wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez firmę P.H.U. LARIX Sp. z o.o. z...

Aktualizacja dotycząca realizacji III edycji Budżetu partycypacyjnego

Pierwsze półrocze 2019 roku to czas poświęcony na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zwycięskiego projektu w III edycji Budżetu partycypacyjnego dla gminy Tarnowskie Góry pn. „ABC – aktywność, zdrowia i relaksu – etap I” oraz na dokonanie...

HARMONOGRAM WDROŻENIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

08.07.2019 – 12.08.2019
Prowadzenie akcji promocyjnej.
Składanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu na rok 2020.

13.08.2019 – 21.08.2019
Weryfikacja propozycji mieszkańców na podstawie § 5 Zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego.
Ustalanie przez Komisję Opiniującą ostatecznej listy projektów do głosowania.

22.08.2019 – 13.09.2019
Procedura odwoławcza:
składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków i rozpatrywanie zażaleń.

16.09.2019 – 30.09.2019
Głosowanie społeczne nad propozycjami.

do dnia 14.10.2019
Ogłoszenie wyników głosowania społecznego.

Informacje kontaktowe

Wszystkich informacji związanych z budżetem Partycypacyjnym udzielają pracownicy Wydziału Administracji i Zarządzania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pod numerem telefonu  32 381-37-63