W bieżącej edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańcy zgłosili 15 projektów, które są obecnie weryfikowane przez wydziały merytoryczne Starostwa. Jej wyniki poznamy do dnia 03 września br.

Weryfikacja obejmuje m.in. zgodność zakresu projektu z przepisami prawa, własność i plany Zarządu Powiatu wobec wskazanej nieruchomości, koszt realizacji zadania oraz możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych środków, które projekt będzie generował w przyszłości.

Lista zgłoszonych projektów:

 1. Bezpieczniej w Ptakowicach
 2. Dalszy etap remontu drogi powiatowej 3235 S
 3. Gościu, siądź pod mym liściem… –montaż obiektów małej architektury parkowej w Brynku wraz z remontem ogrodzenia ogrodu botanicznego
 4. Historia w kamieniu. Naprawa ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach, odtworzenie alejek oraz zabezpieczenie zabytkowych nagrobków przed dalszym niszczeniem. 
 5. Mini tężnia solankowa w Parku Hutnika
 6. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w gminie Tarnowskie Góry
 7. Poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych w mieście Tarnowskie Góry poprzez budowę chodnika, wykonanie przejścia dla pieszych oraz zakup i montaż 12 radarowych wyświetlaczy prędkości
 8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych tj. ulic: Dworcowej, Tarnogórskiej i Szczotki w Ożarowicach
 9. Rehabilitacja i usprawnienie mieszkańców powiatu tarnogórskiego w wieku powyżej 60 lat lub po przebytej infekcji COVID 19
 10. Remont chodnika przy ul. Dworcowej (Miasteczko Śląskie)
 11. Remont chodnika przy ul. Górniczej (3301S)
 12. Remont chodnika wzdłuż ul. Kużaja od ul: Gwarków do przedszkola przy ul. Kużaja 15 (Radzionków)
 13. Remont ogrodzenia oraz bram wjazdowych do zabytkowego parku w Nakle Śląskim – etap I
 14. Rewitalizacja Parku Piny
 15. Sensoryczny plac zabaw i ogród dla dzieci z autyzmem