Wnioskodawca: Piotr Krok

Lokalizacja: do Tworoga ul. Kotowska do Krupskiego Młyna ul. Główna

Szacunkowy koszt projektu: 180 000 zł

Opis projektu:

Kolejny etap remontu drogi powiatowej nr 3235S klasy G od Tworoga ul. Kotowska, przez Koty ul. Tarnogórska oraz Krupski Młyn ul. Główna wraz z poboczem.

Przedmiotowa droga powiatowa to jedyna droga łącząca centrum powiatu tarnogórskiego z Gminą Krupski Młyn i częścią Gminy Tworóg, droga prowadząca do zakładów przemysłowych w Krupskim Młynie zatrudniających wielu mieszkańców powiatu. Obecnie część tej drogi znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i nie spełnia norm przewidzianych dla dróg powiatowych.

Droga nr 3235S służy wszystkim mieszkańcom sołectw Krupski Młyn, Ziętek, Potępa, Koty oraz części mieszkańców sołectwa Tworóg.