Od 05 października od godz. 12.00 do 19 października 2020 r. do godz. 12.00 każdy mieszkaniec powiatu tarnogórskiego, bez względu na wiek będzie mógł zagłosować na wybrany projekt zgłoszony do budżetu partycypacyjnego na 2021 rok.

Do wyboru jest 9 projektów, a ich opisy są już dostępne na naszej stronie.

Jedna osoba może oddać jeden głos. W przypadku osoby małoletniej wymagane będzie wyrażenie zgody opiekuna prawnego na udział dziecka w głosowaniu.

W celu oddania głosu każdy mieszkaniec będzie poproszony o wypełnienie interaktywnej karty do głosowania, w której powinien:

  • zaznaczyć wybrany projekt (tylko jeden)
  • podać swoje imię i nazwisko,
  • podać swój adres zamieszkania.

Następnie głosujący zostanie poproszony do wypełnienia ankiety dotyczącej budżetu partycypacyjnego wraz z podaniem swojego nr pesel. Zebrane w ten sposób informacje zostaną wykorzystane do sporządzania analizy bieżącej edycji budżetu partycypacyjnego.

To od wyników głosowania zależy, na co w przyszłym roku Powiat Tarnogórski wyda kwotę 400 tyś zł.

Pamiętaj! Twój głos jest ważny.