Harmonogram budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

od 26 kwietnia
do 11 czerwca
Prowadzenie akcji promocyjnej.  
Składanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu na rok 2022 oraz możliwość ich konsultacji.
od 14 czerwca
do 02 sierpnia
Weryfikacja propozycji mieszkańców na podstawie § 3 Zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego.  
Ustalanie przez komisję opiniującą ostatecznej listy projektów do głosowania.
od 03 sierpnia
do 03 września
Procedura odwoławcza:
składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków i rozpatrywanie zażaleń.
od godz. 12.00
06 września
do 17 września
do godz. 12.00
Głosowanie społeczne nad propozycjami.
do dnia 30 wrześniaOgłoszenie wyników głosowania społecznego.