Harmonogram budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

od 22 czerwca
do 03 sierpnia
Prowadzenie akcji promocyjnej.  
Składanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu na rok 2021 oraz możliwość ich konsultacji.
od 04 sierpnia
do 08 września
Weryfikacja propozycji mieszkańców na podstawie § 4 Zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego.  
Ustalanie przez komisję opiniującą ostatecznej listy projektów do głosowania.
od 09 września
do 02 października
Procedura odwoławcza:
składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków i rozpatrywanie zażaleń.
od godz. 12.00
05 października
do 19 października
do godz. 12.00
Głosowanie społeczne nad propozycjami.
do dnia 26 październikaOgłoszenie wyników głosowania społecznego.