W głosowaniu na tegoroczną edycję budżetu partycypacyjnego, które trwało od poniedziałku 16 września do środy 2 października, wzięło udział 4 585 osób. To aż o 1 722 osób więcej niż w roku ubiegłym. Przez 17 dni mieszkańcy decydowali o wyborze 2 projektów spośród 14 zgłoszonych do realizacji.

Przypomnijmy, że do podziału było 400 000 zł rozdzielone na dwie grupy gmin tj.:

  1. 180 000 zł dla gminy z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn,
  2. 220 000 zł dla gminy z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice.

Najwięcej głosów spośród zgłoszony projektów z pierwszej grupy gmin otrzymało zadanie pn.: „Razem Bezpieczniej – wykonanie dokumentacji budowy ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 3253S wraz z wykonaniem odcinka 300mb” z gminy Miasteczko Śląskie. Projekt został zgłoszony przez Fundację na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, a jego wartość to 180 000 zł.

Natomiast projektem o największej liczbie oddanych głosów dla drugiej grupy gmin został projekt pn. „Bezpieczny pieszy – remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych 3275S ul. Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S ul. Oświęcimskiej w Zbrosławicach”, zgłoszony przez Panią Karinę Respondek ze Zbrosławic. Jego wartość to 205 000 zł.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Dziękujemy również mieszkańcom za oddane głosy i zaangażowanie zarówno w sprawy lokalnej społeczności jak i całego powiatu tarnogórskiego!

Poniżej publikujemy pełne zestawienie z przeprowadzonego głosowania.

Wyniki głosowania na projekt zgłoszony dla gmin z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców

LPNazwa projektuLokalizacja projektuSzacunkowy kosztGłosy oddaneGłosy ważne Głosy nieważne
1.Razem Bezpieczniej – wykonanie dokumentacji budowy ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 3253S wraz z wykonaniem odcinka 300 mbGmina Miasteczko Śląskie180 000 zł73965188
2.Kontynuacja remontu drogi nr 2352S z poboczemGmina Tworóg180 000 zł56849474
3.Bezpieczniej na drodzeGmina Ożarowice178 000 zł18814642

Wyniki głosowania na projekty zgłoszone dla gmin z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców

Lp.Nazwa projektuLokalizacja projektuSzacunkowy kosztGłosy oddaneGłosy ważne Głosy nieważne
1.Bezpieczny pieszy – remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych 3275S ul. Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S ul. Oświęcimskiej w ZbrosławicachGmina Zbrosławice205 000 zł829687142
2.Nowy bezpieczny chodnik wiodący nad Zalew w PniowcuGmina Tarnowskie Góry220 000 zł59651185
3.Remont chodnika w ciągu ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką w RadzionkowieGmina Radzionków220 000 zł56150754
4.A ja już mam…miejsce parkingoweGmina Tarnowskie Góry220 000 zł38236517
5.Budowa chodnika od przystanku do mostu autostrady A1 wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości ŚwiętoszowiceGmina Zbrosławice120 000 zł36331746
6.Bezpieczne przejścia dla pieszych przy tarnogórskich szkołachGmina Tarnowskie Góry219 900 zł 34231230
7.Sensoryczny plac zabaw i ogród dla dzieci z autyzmemGmina Tarnowskie Góry220 000 zł24923019
8.Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy GrzybowiejGmina Tarnowskie Góry200 000 zł19517718
9.Remont chodnika w ciągu ul. Kużaja w Radzionkowie od skrzyżowania z ul. Nieznanego Żołnierza do przedszkola nr 4 (Bajka)Gmina Radzionków220 000 zł1301255
10.Czas na teatrGmina Tarnowskie Góry14 000 zł40382
11.Pielęgnacja neurorozwojowa niemowlęcia i małego dziecka – warsztatyGmina Tarnowskie Góry20 910 zł25250

Podsumowanie oddanych głosów

Liczba oddanych głosówLiczba ważnych głosów Liczba nieważnych głosów
5 2074 585622