Budżet partycypacyjny na 2020 rok

W budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok przeznaczono kwotę 400 000zł na realizację projektów zgłoszonych w ramach budżetu partycypacyjnego. Dokonano jej podziału tak jak w edycji budżetu na rok 2019.

Mieszkańcy Powiatu zgłosili 21 projektów, z czego 14 zostało zweryfikowanych pozytywnie i poddanych pod głosowanie społeczne. W trakcie głosowania oddano łącznie 4 585głosów, a zwycięzcą został:

  • dla gminy z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców projekt gminy Miasteczko Śląskie pn.:
    „Razem Bezpieczniej – wykonanie dokumentacji budowy ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 3253S wraz z wykonaniem odcinka 300mb”, na który oddano 651głosy ważne,
    Obecnie projekt jest w trakcie realizacji.
  • dla gminy z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców projekt gminy Zbrosławice pn.:
    „Bezpieczny pieszy – remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych 3275S ul. Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S ul. Oświęcimskiej w Zbrosławicach”, na który oddano 687 głosy ważne.
    Obecnie projekt jest w trakcie realizacji.