Dotychczasowe edycje budżetu

Budżet partycypacyjny na 2015 rok

W budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok przeznaczono kwotę 200 000zł na realizację projektu zgłoszonego w ramach budżetu partycypacyjnego.
Mieszkańcy Powiatu zgłosili 13 projektów, z czego 5 zostało zweryfikowanych pozytywnie i poddanych pod głosowanie społeczne. W trakcie głosowania oddano łącznie 2 500 głosów, a zwycięzcą został projekt gminy Ożarowice pn.

„Bezpieczniej na drodze” – budowa chodnika w ciągu ulicy Głównej w Zendku na odcinku od kościoła do szkoły – droga powiatowa nr 3203 S, na który oddano 1 317 głosów ważnych.

Realizacja projektu nastąpiła w sierpniu 2015 roku.

Budżet partycypacyjny na 2018 rok

W budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok przeznaczono kwotę 250 000zł na realizację projektu zgłoszonego w ramach budżetu partycypacyjnego.
Mieszkańcy Powiatu zgłosili 23 projekty, z czego 22 zostało zweryfikowanych pozytywnie i poddanych pod głosowanie społeczne. W trakcie głosowania oddano łącznie 12 846 głosów, a zwycięzcą został projekt gminy Świerklaniec pn.

„Budowa oświetlenia parkowego w Nakle Śląskim”, na który oddano 1 832 głosów ważnych.

Realizacja projektu nastąpiła w kwietniu 2019 roku.

Budżet partycypacyjny na 2019 rok

W budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok przeznaczono kwotę 400 000zł
na realizację projektów zgłoszonych w ramach budżetu partycypacyjnego. Dokonano jej podziału na pule obejmujące dwie grupy gmin Powiatu w następujący sposób:

 1. gminy z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn otrzymują 45% ogólnej kwoty Budżetu partycypacyjnego tj. 180 000zł;
 2. gminy z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice otrzymują 55% ogólnej kwoty Budżetu partycypacyjnego tj. 220 000zł.

Mieszkańcy Powiatu zgłosili 14 projektów, z czego 6 zostało zweryfikowanych pozytywnie i poddanych pod głosowanie społeczne. W trakcie głosowania oddano łącznie 3 076 głosów, a zwycięzcą zostały następujące projekty:

 • dla gminy z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców projekt gminy Ożarowice pn.
  Bezpieczniej na drodze”, na który oddano 463 głosy ważne,
  Obecnie projekt jest w trakcie realizacji.
 • dla gminy z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców projekt gminy Tarnowskie Góry pn.
  ABC – aktywność, zdrowia i relaksu – etap I”, na który oddano 973 głosy ważne.
  Realizacja projektu nastąpiła w październiku 2019 roku.

Budżet partycypacyjny na 2020 rok

W budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok przeznaczono kwotę 400 000zł na realizację projektów zgłoszonych w ramach budżetu partycypacyjnego. Dokonano jej podziału tak jak w edycji budżetu na rok 2019.

Mieszkańcy Powiatu zgłosili 21 projektów, z czego 14 zostało zweryfikowanych pozytywnie i poddanych pod głosowanie społeczne. W trakcie głosowania oddano łącznie 4 585głosów, a zwycięzcą został:

 • dla gminy z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców projekt gminy Miasteczko Śląskie pn.:
  „Razem Bezpieczniej – wykonanie dokumentacji budowy ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 3253S wraz z wykonaniem odcinka 300mb”, na który oddano 651 głosy ważne,
  Obecnie projekt jest w trakcie realizacji.
 • dla gminy z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców projekt gminy Zbrosławice pn.:
  „Bezpieczny pieszy – remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych 3275S ul. Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S ul. Oświęcimskiej w Zbrosławicach”, na który oddano 687 głosy ważne.
  Obecnie projekt jest w trakcie realizacji.