Dotychczasowe edycje budżetu

Edycja 1

Budżet partycypacyjny na rok 2015

Edycja 2

Budżet partycypacyjny na rok 2018

Edycja 3

Budżet partycypacyjny na rok 2019

Edycja 4

Budżet partycypacyjny na rok 2020

Edycja 5

Budżet partycypacyjny na rok 2021