Przypominamy, że do 11 czerwca br. każdy mieszkaniec powiatu tarnogórskiego może zgłosić projekt , który będzie realizowany w 2022 roku w ramach budżet partycypacyjnego.

Zakres projektu powinien się wpisywać w kompetencje ustawowe samorządu powiatowego. Mogą to być projekty z dziedziny:

      edukacji, zdrowia, kultury i promocji takie jak np.; kursy, szkolenia, koncerty

  lub

na remont, budowę infrastruktury drogowej czy też poprawiającej bezpieczeństwo pieszych.

W zakładce Dokumenty dostępne są do pobrania wszystkie potrzebne formularze wraz z listą poparcia mieszkańców oraz przygotowane materiały pomocnicze: