Wnioskodawca: Eugeniusz Ptak

Lokalizacja projektu: teren Miasta Kalety

Szacunkowy koszt projektu: 36 000 zł

Opis projektu:

Projekt będzie polegał na zamontowaniu sześciu tablic informacyjnych w formie witaczy na terenie Miasta Kalety z opisami najciekawszych miejsc przyrodniczych, które warto w Kaletach zobaczyć.

Tablice usytuowane zostaną przy drogach powiatowych i swoim opisem obejmą takie ciekawostki jak; użytek ekologiczny – łąkę trzęślicową, ostoję ptactwa wodnego przy zbiorniku wodnym w Zielonej, długowieczny cis Donersmarcka oraz Gminę Kalety, jako Miasto otoczone ze wszystkich stron lasami, które stanowią ponad 80% jej terenu – 3 szt. Tablice informacyjne będą ciekawym dodatkiem do prężnie rozwijającej się turystyki rowerowej w Mieście Kalety, które to zostało odznaczone po raz piąty tytułem „Gmina Przyjazna Rowerzystom”.

Główną potrzebą realizacji tego projektu jest wzrost zainteresowania mieszkańców powiatu tarnogórskiego turystyką rowerową, która daje możliwość docenienia walorów lokalnego środowiska naturalnego. Aby turyści mogli trafić do najciekawszych i najpiękniejszych przyrodniczo miejsc konieczne jest oznakowanie tych lokalizacji. Poprawa infrastruktury rowerowej poprzez oznakowanie miejsc wartych odwiedzenia przyczyni się także do rozwoju wyciszonej turystyki weekendowej w powiecie tarnogórskim. Wpisuje się to w cele strategii rozwój turystyki Powiatu Tarnogórskiego, czyli powiecie tarnogórskim. Wpisuje się to w cele strategii rozwoju turystyki Powiatu Tarnogórskiego, czyli m.in. pozyskiwanie nowych turystów z miast aglomeracji oraz eksponowanie walorów środowiska przyrodniczego. Ponadto projekt przyczyni się do identyfikacji powiatu tarnogórskiego, jako miejsca ciekawego i bogatego w walory przyrodnicze oraz pomoże zerwać ze stereotypem terenu przemysłowego.

Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom powiatu tarnogórskiego – uczestnikom wycieczek rowerowych na terenie Miasta Kalety. Tablice będą pomocne również potencjalnym turystom spoza powiatu, którzy odwiedzą nasze tereny celem poznania zasobów bogactwa przyrodniczego. Wzbogaca również zasoby infrastruktury turystycznej w powiecie tarnogórskim. Wzrost ruchu turystycznego w powiecie przyczynia się również do powstawania nowych podmiotów gospodarczych na rzecz turystów odwiedzających nasz rejon.