Bezpieczniej na drodze

Tytuł projektu: „Bezpieczniej na drodze”
Wnioskodawca: Kazimierz Głogowski – sołtys Zendka
Lokalizacja projektu: Sołectwo Zendek
Szacunkowy koszt projektu: 178 000 zł

Opis projektu:

Starania mieszkańców Zendka o budowę chodnika i poprawę nawierzchni drogi powiatowej 3210S i 3007S trwają od kilku lat. Wykonany odcinek to centrum wsi – wydatnie poprawił bezpieczeństwo przechodniów, natomiast odcinki początkowy i końcowy drogi nie mają odcinak. Dalsze utrzymywanie tego stanu rzeczy jest niedopuszczalne, bo brak chodnika i ubytki asfaltu w drodze stanowią zagrożenie.

Realizacja projektu „Bezpiecznie na drodze” będzie służyło zarówno mieszkańcom wsi oraz wszystkim uczestnikom ruchu drogowego korzystającym z tej drogi. Ostatnio bardzo nasilił się ruch samochodów o dużej ładowności oraz z dłużycami do transportu pozyskanego drewna z okolicznych lasów (budowa autostrady, rozbudowa lotniska). Coraz więcej osób (grupy turystów) porusza się na rowerach oraz popularnych ostatnio motocyklach.
Głównym założeniem opracowanego projektu jest poprawa nawierzchni oraz kontynuowanie budowy chodnika ulicy Głównej w Zendku. Jest to droga powiatowa poprzez całą wieś, przy której usytuowane są budynki mieszkalne i z niej są wjazdy do posesji i zabudowań w II rzędzie budowli. Dokumentacja techniczna i finansowa obejmuje cały odcinek drogi i zatwierdzony projekt będzie realizowany w miarę zdobywania i posiadania środków finansowych. Jednym z nich jest możliwość uzyskania takowych – biorąc udział w głosowaniu społecznym w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok.