Wnioskodawca: Przemysław Cichosz

Lokalizacja projektu: Tarnowskie Góry – ul. Wyszyńskiego (nr drogi 3303S), ul. Legionów (nr drogi 3275S) oraz Świerklaniec – ul. Główna (nr drogi 3242S)

Szacunkowy koszt projektu: 219 900 zł

Opis projektu:

Projekt zakłada montaż inteligentnych systemów, do oznakowania przejść dla pieszych w Tarnowskich Górach, a konkretnie w następujących lokalizacjach: na ulicy Wyspiańskiego (przy Szkole Podstawowej nr 3) i na ulicy Legionów (przed budynkiem Przedszkola Publicznego nr 1) oraz w Świerklańcu na ulicy Głównej (w pobliżu Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza).

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, na najbardziej uczęszczanych przejściach dla pieszych przez jezdnię, które znajdują się w pobliżu szkół i przedszkoli. W ciągu roku szkolnego uczniowie i przedszkolaki oraz ich opiekunowie setki razy przechodzą przez ww. ulice, a na ich tarasie, często znajdują się miejsca bardzo niebezpieczne i kiepsko oznakowane. Proponowane rozwiązanie, czyli aktywne przejścia dla pieszych składają się z czujników ruchu, punktowych elementów odblaskowych, biało czerwonych pasów, znaków drogowych z lampami LED. Co ważne, wszystkie te elementy aktywują się tylko w momencie, gdy do przejścia zbliży się pieszy. Dodatkowe oznakowanie przejścia ma wymusić na kierowcach zmniejszenie prędkości i zwrócić uwagę na konieczność zachowania ostrożności. Inteligentne systemy bezpiecznych przejść dla pieszych informują kierowcę o osobie poruszającej się na przejściu dla pieszych, a także zbliżającej się do strefy przejścia. Takie rozwiązania znacznie poprawiają bezpieczeństwo oraz komfort pieszych i kierowców w porównaniu z klasycznymi przejściami wyznaczonymi oznakowaniem pionowym i poziomym. Systemy te są rekomendowane w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły lub przedszkola.

Warto również podkreślić, że wyżej opisany system otrzymał pozytywne opinie Instytutu Dróg i Mostów – Politechniki Warszawskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Potrzebę zastosowania ww. urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego docenią bez wątpienia rodzice uczniów, przedszkolaków, ale również osoby starsze. Piesi to nie tylko ludzie młodzi, to również osoby starsze, często nie do końca sprawne ruchowo, niedowidzące, dla których poruszanie się po mieście może stanowić problem, a wyjście z domu do sklepu czy do apteki jest olbrzymim wyzwaniem, dlatego należy zrobić wszystko, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Skorzystają na tym również kierowcy. Spokojna jazda, to mniejszy stres i mniejsze ryzyko wypadku oraz potrąceń, ale również bardziej płynny i przewidywalny ruch pojazdów.