Poniżej prezentujemy wyniki badania ankietowego przeprowadzanego za pomocą kwestionariusza on – line wśród głosujących mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego w dniach 05-19 października 2020 roku. Dodatkowo w celu uzyskania szerszego spojrzenia na ideę budżetu partycypacyjnego i jego znaczenia dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego sporządzono krótką analizę danych z poprzednich edycji BP.

Prezentowana analiza została sporządzona po raz pierwszy i będzie Państwu udostępniana przy okazji realizacji każdej kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem.