We wrześniu br. zakończono realizację jednego z dwóch zwycięskich projektów zgłoszonych w ramach IV edycji budżetu partycypacyjnego.

Przypomnijmy, że projekt pn. “Bezpieczny pieszy – remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych 3275S ul. Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S ul. Oświęcimskiej w Zbrosławicach” zgłoszony przez Panią Karinę Respondek zdobył 687 ważnych głosów.

Dziękując za udział mieszkańców w IV edycji budżetu partycypacyjnego prezentujemy końcowy efekt realizacji zwycięskiego projektu.