ABC – aktywności, zdrowia i relaksu – etap I

Tytuł projektu: ABC – aktywności, zdrowia i relaksu – etap I
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Na zdrowie!” z Tarnowskich Gór
Lokalizacja projektu: Tarnowskie Góry, ul. Opolska 21
Szacunkowy koszt projektu: 220 000zł

Opis projektu:

W części remontowo – budowlanej głównym założeniem projektu jest modernizacja nawierzchni istniejącej drogi dojazdowej do dwóch budynków szpitalnych zlokalizowanych przy ul. Opolskiej 21 (tj. budynek, w którym mieszczą się Poradnie Specjalistyczne, POZ oraz budynek główny), odtworzenie istniejących, w tym również budowa nowych miejsc parkingowych oraz rewitalizacja dużych zasobów terenów zielonych znajdujących się wokół miejsca docelowego.
Założona w projekcie modernizacja ma na celu unowocześnienie i trwałe ulepszenie infrastruktury wokół istniejących dwóch obiektów budowlanych, co spowoduje zwiększenie jego wartości użytkowej oraz podniesie walory estetyczne i funkcjonalne. Z kolei, założona w obiekcie rewitalizacja ma na celu przywrócenie do życia i równoważony rozwój terenów wokół obiektów budowlanych, które utraciły dotychczasowe funkcje, m.in. społeczne, gospodarcze czy użytkowe.
Podkreślić należy, że punktem docelowym w zakresie zasobów zielonych jest zagospodarowanie terenu przed budynkiem głównym (gdzie obecnie jest umiejscowiona fontanna) oraz duży obszar terenu za budynkiem. Stowarzyszenie chciałoby przy współpracy z Tarnogórskim Aresztem Śledczym uporządkować pas zieleni, jako forma resocjalizacji więźniów. Jednocześnie w planach jest nawiązanie współpracy ze szkołami w Brynku i Nakle Śląskim, których uczniowie mogliby odbywać na tym terenie zajęcia warsztatowe (praktyki) przeprowadzając nowe nasadzenia i pielęgnację I tak, zamiast obecnie istniejącej fontanny powstałby ogród różany, gdzie zasadzono by różne gatunki róż i teren ten będzie stanowił jeden z elementów służących do relaksacji osób korzystających z tego terenu. W planach jest utworzenie strefy relaksacyjnej oraz aktywnej, co jest związane z maksymalnym wykorzystaniem całego dostępnego obszaru i dostosowaniem tego pod kątem odpowiednich grup docelowych (inne przeznaczenie dla pacjentów, inne dla rodziców z dziećmi). W strefy relaksacyjnej zakłada się umieszczenie ławek, leżaków, w czasie upału parasoli, stworzenie miejsca do uprawy warzyw i ziół, miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu – joga, pilates, gra w badmintona. Powstałoby również miejsce wydzielone dla medytacji, relaksacji czy też sesji terapeutycznych, a także miejsce wydzielone pod ognisko/grill. Dla zwiększenia bezpieczeństwa planuje się montaż monitoringu.

Grupą docelową korzystającą z przedstawionego projektu są: pacjenci oraz osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych Poradni Specjalistycznej przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach oraz POZ-u; członkowie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Stowarzyszenia „Na zdrowie!”, osoby niepełnosprawne, rodzice z dziećmi, młodzież, osoby starsze, osoby odwiedzające Aptekę. Jednak wymieniona wyżej grupa docelowa nie ma charakteru wyczerpującego i zamkniętego, ponieważ stale powiększa się, o czym świadczą m.in. dane statystyczne.