projekty, które wygrały w poprzednich edycjach Budżetu partycypacyjnego: w roku 2015 - „Bezpieczniej na drodze” – budowa chodnika w ciągu ulicy Głównej w Zendku na odcinku od kościoła do szkoły – droga powiatowa nr 3203 S,w roku 2018 - „Budowa oświetlenia parkowego w...