Budżet Partycypacyjny

Edycja 2019 - Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego na 2019 rok odbywa się w tylko drogą elektroniczną w dniach 24 września do 08 października 2018 roku.
Krok po kroku

Lista zatwierdzonych projektów

Poniżej przedstawiamy zatwierdzoną listę projektów do głosowania społecznego zgłoszonych do budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2019, w formie budżetu partycypacyjnego, w następującej kolejności alfabetycznej:

 

  1. ABC – aktywności, zdrowia i relaksu etap I,
  2. Bezpieczniej na drodze,
  3. Remont chodnika w ciągu ul. ks. dr. J. Knosały od skrzyżowania z ul. Norwida
    do skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha,
  4. Rewitalizacja traktu pieszego Rybna Opatowice,
  5. Sensoryczny plac zabaw dla dzieci z autyzmem,
  6. Skaning Głębokiej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach.
HARMONOGRAM WDROŻENIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
09.07.2018 – 16.08.2018
Prowadzenie akcji promocyjnej.
Składanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu na rok 2019.
17.08.2018 – 29.08.2018
Weryfikacja propozycji mieszkańców na podstawie § 5 Zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego.
Ustalanie przez Komisję Opiniującą ostatecznej listy projektów do głosowania.
30.08.2018 – 20.09.2018
Procedura odwoławcza:
składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków i rozpatrywanie zażaleń.
24.09.2018 – 08.10.2018
Głosowanie społeczne nad propozycjami.
do dnia 17.10.2018
Ogłoszenie wyników głosowania społecznego.
Informacje kontaktowe
Wszystkich informacji związanych z budżetem Partycypacyjnym udzielają pracownicy Wydziału Administracji i Zarządzania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pod numerem telefonu  32 381-37-63