Budżet Partycypacyjny

Edycja 2019 - Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Krok po krokuDokumenty

Słowo od Starosty

Szanowni Państwo,
w tym roku w Powiecie Tarnogórskim odbędzie się trzecia edycja budżetu partycypacyjnego. Doświadczenia i efekty dwóch poprzednich pokazują wyraźnie, że chętnie bierzecie Państwo udział w tego typu inicjatywach i nie brakuje Wam ciekawych pomysłów, dzięki którym Ziemia Tarnogórska ma szansę jeszcze lepiej się rozwijać.
Obecnie czekamy na Państwa propozycje zadań, które będą realizowane w 2019 roku za łączną kwotę 400 tys. zł. W stosunku do zeszłego roku przygotowaliśmy dwie zmiany.
Przede wszystkim zostaną zrealizowane dwa niezależne projekty, ponieważ kwota przeznaczona na tegoroczny budżet została podzielona na dwie części tj.: 45% ogólnej kwoty budżetu partycypacyjnego zostanie przeznaczona dla gmin liczących poniżej 10 tys. mieszkańców (Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn) natomiast 55% kwoty budżetu partycypacyjnego zostanie przekazana dla gmin z liczbą powyżej 10 tys. mieszkańców (Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice). Powyższe ma na celu przede wszystkim wyrównanie szans podczas głosowania na projekty, zgłoszone przez gminy z mniejszą liczbą mieszkańców.
Druga zmiana dotyczy głosowania, które będzie przeprowadzone wyłącznie w formie elektronicznej. Zmiana ta nie tylko usprawni i zapewni przejrzystość procesu weryfikacji oddanych głosów, ale przede wszystkim, w dobie Internetu, pozwoli na oddanie głosów każdej osobie, z każdej lokalizacji i w dowolnym czasie, bez konieczności odwiedzania Starostwa.
Zachęcam Państwa do składania projektów. Jestem przekonana, że warto brać sprawy w swoje ręce i osobiście decydować, które potrzeby społeczności lokalnej powinny być realizowane. Liczę na to, że w tym roku zgłosicie Państwo jeszcze więcej pomysłów niż w ubiegłej edycji budżetu partycypacyjnego!

Z poważaniem
Krystyna Kosmala
Starosta Tarnogórski

HARMONOGRAM WDROŻENIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

09.07.2018 – 16.08.2018
Prowadzenie akcji promocyjnej.
Składanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu na rok 2019.
17.08.2018 – 29.08.2018
Weryfikacja propozycji mieszkańców na podstawie § 5 Zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego.
Ustalanie przez Komisję Opiniującą ostatecznej listy projektów do głosowania.
30.08.2018 – 20.09.2018
Procedura odwoławcza:
składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków i rozpatrywanie zażaleń.
24.09.2018 – 08.10.2018
Głosowanie społeczne nad propozycjami.

do dnia 17.10.2018
Ogłoszenie wyników głosowania społecznego.

Informacje kontaktowe

Wszystkich informacji związanych z budżetem Partycypacyjnym udzielają pracownicy Wydziału Administracji i Zarządzania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pod numerem telefonu  32 381-37-63