W dniu 16 kwietnia 2019 roku odbył się uroczysty odbiór robót związanych z wykonaniem projektu pn.: „Budowa sieci oświetlenia alejek parkowych w Nakle Śląskim w rejonie ulicy Parkowej”, który został zgłoszony przez Jarosława Wasążnika – Przewodniczącego Rady Gminy...