Budżet Partycypacyjny

Głosowanie zakończone!

W głosowaniu na tegoroczną edycję budżetu partycypacyjnego, które trwało od poniedziałku 16 września do środy 2 października, wzięło udział 4 585 osób. To aż o 1 722 osób więcej niż w roku ubiegłym. Przez 17 dni mieszkańcy decydowali o wyborze 2 projektów spośród 14...

Przedłużamy głosowanie!

Informujemy, że awaria serwerów Starostwa Powiatowego została naprawiona. W celu umożliwienia mieszkańcom oddania głosu na wybrany projekt IV edycji budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego głosowanie społeczne zostało przedłużone do dnia 02 października br....

HARMONOGRAM WDROŻENIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

08.07.2019 – 12.08.2019
Prowadzenie akcji promocyjnej.
Składanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu na rok 2020.

13.08.2019 – 21.08.2019
Weryfikacja propozycji mieszkańców na podstawie § 5 Zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego.
Ustalanie przez Komisję Opiniującą ostatecznej listy projektów do głosowania.

22.08.2019 – 13.09.2019
Procedura odwoławcza:
składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków i rozpatrywanie zażaleń.

16.09.2019 – 2.10.2019
Głosowanie społeczne nad propozycjami.

do dnia 14.10.2019
Ogłoszenie wyników głosowania społecznego.

Informacje kontaktowe

Wszystkich informacji związanych z budżetem Partycypacyjnym udzielają pracownicy Wydziału Administracji i Zarządzania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pod numerem telefonu  32 381-37-63